ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ 

Την Παρασκευή 24/09/10 αποφασίστηκε να δοθεί παράταση για την κατάθεση αιτήσεων υπαγωγής στα Προγράμματα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες»  και στο «Ενδυση και Υπόδηση».Η «Μεταποίηση» θα είναι «ανοικτή» για την κατάθεση αιτήσεων μέχρι 20 Δεκεμβρίου του 2010 και η «Ενδυση και Υπόδηση: Νέες Προοπτικές» μέχρι 22 Νοεμβρίου 2010.( Το Υπουργείο ανακοίνωσε, επίσης, την ολογοήμερη διακοπή της δυνατότητας υποβολής προτάσεων και στα δύο Προγράμματα από 24/09-01/10/10 διότι πρέπει να γίνει  απαραίτητη προσαρμογή του συστήματος στα νέα δεδομένα)

 

 Παράλληλα, αποφασίστηκαν-σύμφωνα με πληροφορίες- οι εξής βελτιώσεις:

 

1Αυξάνονται τα ποσοστά χρηματοδότησης στις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας τουλάχιστον κατά 5%.

 

2Μειώνεται το ελάχιστο ύψος προϋπολογισμού του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στις 30.000 ευρώ για το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» και στις 50.000 για το «Ενδυση και Υπόδηση».

 

3.Στο πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες»θα δίνεται δικαίωμα συμμετοχής και στις μεσαίες επιχειρήσεις οποιασδήποτε δραστηριότητας και  θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση και τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.