ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ! 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει:

 

1)Τη δυνατότητα να ενταχθούν και πάλι στη ρύθμιση της περαίωσης έχουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν πλήρωσαν μέχρι τις 21 Ιουλίου δυο συνεχόμενες δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μέχρι και 21 Σεπτεμβρίου 2009.

 

2)Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 παρατείνεται ο χρόνος παραγραφής των υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος που «εκκρεμούν» από το 2000, αλλά και του Κεφάλαιου που είναι «ανοιχτές» από το 1997! Για υποθέσεις με πλαστά φορολογικά στοιχεία, καθώς και με κατασχεθέντα «κρυφά» βιβλία και στοιχεία, η προθεσμία παραγραφής παρατείνεται μέχρι  τις 30 Ιουνίου 2012