ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ”ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ”-”TO «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ…» 

To EBEKI ενημερώνει ότι:

 

1.Η προθεσμία (ηλεκτρονικής) υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» παρατείνεται  μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2011. Επιπλέον, στον τροποποιημένο Οδηγό του Προγράμματος -που θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Πολιτισμού -δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να κάνει επέκταση δραστηριότητας σε νέο ή νέους επιλέξιμους Κ.Α.Δ.,  με την προϋπόθεση ότι ήδη διαθέτει τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους  Κ.Α.Δ., πριν την 1.1.2010. 2. TO «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ…» φιλοδοξεί να ενισχύσει κατά 100% άνεργους που θέλουν να κάνουν τη δική τους επιχείρηση, νέους επιχειρηματίες που ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους από 1/1/11 αλλά και  επιχειρήσεις που θέλουν να καταρτίσουν τους εργαζόμενούς τους.Το Πρόγραμμα  ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου και λήγει στις 15 Ιανουαρίου του 2012. Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση μπορεί να ενισχυθεί με ποσό μέχρι και 35.000 ευρώ. Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται δύο δράσεις:Η  πρώτη στοχεύει να ενισχύσει την επιχειρηματική δραστηριότητα χρηματοδοτώντας το λειτουργικό κόστος και δαπάνες για κατάρτιση, για αγορά εξοπλισμού και πρώτων υλών, δαπάνες για ίδρυση της επιχείρησης και για αποσβέσεις .Η δεύτερη δράση στοχεύει στη χρηματοδότηση ενεργειών  συμβουλευτικής και κατάρτισης. Αυτή η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2011 και απασχολούν το λιγότερο 5 εργαζομένους. Για πληροφορίες:www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr, www.startupgreece.gov.gr