Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για Κεφαλονιά και Ιθάκη 

Κύριε Γενικέ Διευθυντά, λίγες μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας  για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, κρίνουμε επιτακτική την ανάγκη να δοθεί άμεσα παράταση και να ενημερωθούν οι πολίτες και οι επαγγελματίες για τη συνέχιση της κτηματογράφησης.

Η μεγάλη έκταση του νησιού Κεφαλονιάς που χρειάζεται να κτηματογραφηθεί, το  γεγονός ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας σε πολλά από τα  ακίνητα δεν είναι ακόμα τακτοποιημένοι αλλά και  το γεγονός ότι στα νησιά μας λειτουργεί ένα μόνο κτηματολογικό γραφείο καθιστούν ανέφικτη την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας  χωρίς την επιβολή προστίμων εντός της αρχικά ορισμένης προθεσμίας. Ειδικά για τους επαγγελματίες των νησιών μας η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου περιόρισε ακόμα περισσότερο το χρονικό διάστημα που είχαν στη διάθεσή τους για να τακτοποιήσουν με άρτιο τρόπο και χωρίς ελλείψεις και λάθη τις συγκεκριμένες εκκρεμότητες. Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε να δοθεί 6 μήνη παράταση χωρίς την επιβολή προστίμου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες και τους επαγγελματίες να παραδώσουν άρτιες και ολοκληρωμένες δηλώσεις. Η παράταση να ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατόν, συνοδευόμενη από  σαφείς όρους σχετικά με τα πρόστιμα που πρόκειται να επιβληθούν για δηλώσεις μετά τη λήξη της.

 

Ο Πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ