Παρουσιάσεις νέων Δράσεων και Μεταφορικού Ισοδύναμου. 

Σας ενημερώνουμε ότι άμεσα θα προγραμματιστούν εκδηλώσεις ενημέρωσης για τις Νέες Δράσεις:

1. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων2. Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση3. Μεταφορικό Ισοδύναμο.

Για τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα υπάρξει νέα ενημέρωση.