ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 

Βρίσκεται, ήδη, από την 1η Αυγούστου, στην διάθεση των νέων επιχειρηματιών το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Νέοι και Επιχειρηματικότητα», συνολικού προϋπολογισμού 57 εκατ. ευρώ, το οποίο απευθύνεται σε 3.000 νέους ηλικίας από 22  μέχρι 32 ετών που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους ατομική επιχείρηση τα έτη 2008 και 2009. Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στους άνεργους νέους που θα επιλεγούν, επιχορήγηση από 18-21.000 ευρώ. Για να ενταχθεί ένας νέος στο πρόγραμμα, εκτός από άνεργος, πρέπει: •Να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, •Να διαθέτει ΑΦΜ •Να έχει εκπληρώσει ή απαλλαγεί  νομίμως από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις( αυτό, φυσικά, αφορά τους αρσενικούς υποψήφιους) • Να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης με εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ. •Να έχει προχωρήσει σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια Εφορία μετά την 30ή Μαΐου 2008. Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν μέχρι και δύο μέλη νέας Εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ) αρκεί κάθε υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα να μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 40% στο Κεφάλαιο. Ο νέος που ενδιαφέρεται και έχει τα προαπαιτούμενα πρέπει να υποβάλλει αίτηση ένταξης, μέσω του διαδίκτυου, καταθέτοντας το επιχειρηματικό του σχέδιο το οποίο θα κριθεί από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης