ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ! 

1_2_04

Ο υφυπουργός Οικονομίας ,-σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες- έχει έτοιμη νέα ρύθμιση που αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η εγκύκλιος-που αφορά όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των περασμένων ετών-αναφέρει:

Ø   Για την υπαγωγή δεν προβλέπεται «ταβάνι». (Η προηγούμενη ρύθμιση  έβαζε ως όριο τα δέκα χιλιάδες ευρώ οφειλή για τα φυσικά πρόσωπα και τα εβδομήντα χιλιάδες για νομικά. )

Ø   Ελάχιστη μηνιαία δόση ύψους 100 ευρώ ( Η προηγούμενη ρύθμιση  πρόβλεπε ελάχιστη δόση 150 ευρώ.)

Ø   Η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών  μπορεί να γίνει με δυο τρόπους: α) Σε 45 δόσεις με δυνατότητα μείωσης των προσαυξήσεων που έχουν μπει στις οφειλές. Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται, όμως, εφάπαξ καταβολή ποσού από τη στιγμή της υπαγωγής στη ρύθμιση και με πρώτο μήνα έναρξης οφειλής τον Οκτώβριο του 2010.Όποιος,βεβαίως, επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή όλου του ποσού θα ωφελείται με απαλοιφή σε ποσοστό 100% των προσαυξήσεων, ενώ όποιος επιλέξει τις 45 δόσεις τότε θα ωφελείται με μείωση κατά 50% του ποσού των προσαυξήσεων. β) Σε 48 δόσεις, χωρίς απαλοιφή προσαυξήσεων.

Ø  -Οποιος υπαχθεί στη ρύθμιση «θα ευεργετηθεί» με την αναστολή πιθανής ποινικής δίωξης και με «πάγωμα» απόφασης για αναγκαστικά μέτρα είσπραξης .

Ø  Αν, όμως, κάποιος οφειλέτης κάνει χρήση της ρύθμισης και δεν φανεί συνεπής ,τότε, μετά από τρεις μήνες τίθεται αυτόματα «εκτός»! (Παρόμοια είναι η «ποινή» και για όποιον επιλέξει να μην πληρώσει την προτελευταία ή την τελευταία δόση.)

Ø