ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31/12/2014! 

 

_1_1_02

 

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας προωθείται νόμος για την παράταση της ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι 31/12/ 2014. Για τους οφειλέτες, λοιπόν, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος, δεν θα έχουμε λήψη αναγκαστικών μέτρων μέχρι 31-12-2014, εφόσον υποβληθεί αίτηση ένταξης στη νέα ρύθμιση μέχρι 31-12-2012 και εφόσον καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.