ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΟΑΕΝ 

Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών( ΕΟΑΕΝ) ζητά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, με ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα στην Γ. Σ. της Ικαρίας, την δημιουργία μιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νήσων…αποτελούμενη από τους Βουλευτές των Ελληνικών νησιωτικών περιοχών, με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των νησιωτικών περιοχών της χώρας με τις ηπειρωτικές περιοχές και τη διατύπωση των απαραίτητων προτάσεων για την άρση της απομόνωσης των νησιών