ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ! 

newego_large_t_1101_54041854_03

Από Τρίτη 18/09 και μέχρι την Παρασκευή 28/09/12 τίθενται  σε δημόσια διαβούλευση οι νέοι ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). Οι βασικές αλλαγές είναι: -Απλοποίηση / κωδικοποίηση της Αγορανομικής νομοθεσίας.

-Απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας.

-Για τα καυσόξυλα: διακίνηση ανά μονάδα όγκου (κυβικό μέτρο) αντί για βάρους (κιλά/τόνοι). -Στις αποδείξεις λιανικής θα υπάρχει  χωριστά η αξία των προϊόντων σε ευρώ και ο ΦΠΑ για να γνωρίζει ο καταναλωτής  τι πληρώνει. – Προστασία καταναλωτών σε αγορές που δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές ( π.χ. κυλικεία πλοίων) -Υποχρεωτική προεκτίμηση του κόστους παροχής υπηρεσιών (π.χ. συνεργεία αυτοκινήτων) προκειμένου να αποφασίσει ο καταναλωτής. Με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ ( που διαχωρίζονται σε γενικές και ειδικές διατάξεις, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο τι περιλαμβάνει ο κάθε κλάδος )επιτυγχάνεται από τα 363 άρθρα που εκτείνονταν σε 485 σελίδες της μέχρι σήμερα Αγορανομικής Διάταξης, οι κανόνες  να απαρτίζονται από 152 άρθρα σε ένα εύρος μόλις 89 σελίδων. Αίρονται οι επικαλύψεις ή αλληλοσυγκρουόμενες διατάξεις μεταξύ της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας ως προς την επισήμανση των προϊόντων.  Παράλληλα, με τους κανόνες «ΔΙΕΠΠΥ», προχωρεί η πλήρης αναμόρφωση του σχετικού νόμου πλαισίου, του «Αγορανομικού Κώδικα» του 1946, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία τόσο με το δίκαιο του ανταγωνισμού όσο και με το σύγχρονο κυρωτικό πλαίσιο.