ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ 20.000 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΛΙΟΥ! 

honey440

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπέγραψε απόφαση καθορισμού του ύψους της ενίσχυσης που φθάνει τα 20.000 ευρώ των δικαιούχων της δράσης 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού για το πρόγραμμα έτους 2012».

Η απόφαση αφορά την Κοινοπραξία Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών Ελλάδος  και τον Αγροτικό Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Νικήτης Χαλκιδικής