Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ενημερώνει τους χρήστες του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων ότι, η καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της ετήσιας απολογιστικής Έκθεση 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ενημερώνει τους χρήστες του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων ότι, η καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της ετήσιας απολογιστικής Έκθεσης Αποβλήτων για το έτος 2017 είναι η 31η Μαρτίου 2018

Υπενθυμίζεται ότι,

υπόχρεοι εγγραφής στο ΗΜΑ είναι: Επιχειρήσεις/δραστηριότητες, παραγωγοί αποβλήτων, που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (έχουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις)· Αδειοδοτημένες αποθήκες αποβλήτων και μονάδες παραλαβής αποβλήτων για την υλοποίηση εργασιών διάθεσης και ανάκτησης· Αδειοδοτημένοι συλλέκτες-μεταφορείς αποβλήτων· ΟΤΑ Α’ βαθμού· Φο.Δ.Σ.Α.

Επισημαίνεται επίσης, ότι για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο με τις «Οδηγίες Χρήσης του ΗΜΑ» και τις «Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (FAQ) σχετικά με το ΗΜΑ» στο link του Υπουργείου Ενέργειας http://wrm.ypeka.gr

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Σταύρος Σπαθής