ΤΟ Ι.Κ.Α ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ! 

 

ika_01

 

To I.K.A. προχωρεί από σήμερα στην αναγκαστική είσπραξη των καθυστερημένων υποχρεώσεων.. Για όσους δεν ρυθμίσουν τα χρέη τους οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ενεργοποιήσουν από σήμερα τις διαδικασίες για κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, εισοδημάτων από ενοίκια, ακόμη και κατασχέσεις πολυτελών αυτοκινήτων ή ακινήτων που δεν είναι προσημειωμένα.

Σε σχετική εγκύκλιο της διοίκησης του ΙΚΑ αναφέρεται ότι, επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο μεγάλος αριθμός οφειλετών με σημαντικό ύψος οφειλής να προχωρεί στην αλλεπάλληλη υποβολή αιτήσεων ρύθμισης,  προκειμένου να μην ληφθούν αναγκαστικά μέτρα, η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημέρα διεκπεραίωσης του ελέγχου από τα Τμήματα Εσόδων . Συνεπώς, όσον αφορά τους εργοδότες οι οποίοι υποβάλλουν αλλεπάλληλες αιτήσεις ρύθμισης χωρίς να προχωρούν στην καταβολή της πρώτης δόσης και στην ενεργοποίηση της ρύθμισης θα πρέπει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου να ειδοποιούνται να παραλάβουν,  τις καταλογιστικές πράξεις και φωτοαντίγραφο της αίτησής τους,  όπου στο πεδίο «Ρύθμιση οφειλών μέχρι…» θα αναγράφεται η 5η εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παραλαβής από τον οφειλέτη του αντιγράφου της αίτησης.