ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – Πρόσκληση συμμετοχής στις διαδικτυακές παρουσιάσεις 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση

 

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς – Ιθάκης, στο πλαίσιο του έργου Ενίσχυση, Εξωστρέφεια στον Πολιτιστικό, Λαογραφικό και Γαστρονομικό Τουρισμό (Enhancement, ExtroversiononCulture, FolkloricandGastronomicTourism)”, με ακρωνύμιο EXTROCULT, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε

στιςδιαδικτυακές παρουσιάσεις με θέμα το

“Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας”,

Κατά τη διάρκειατων παρουσιάσεων, που θα ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα ενός μήνα θα γίνει αναφορά στις αρχές του τοπικού συμφώνου ποιότητας και της σημασίας σύστασης ενός δικτύου ενδιαφερόμενων φορέων (εστίασης, διαμονής κτλ.) για την από κοινού διαχείριση υπηρεσιών και τοπικών προϊόντων ποιότητας.

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Email δήλωσης συμμετοχής: chamberk@otenet.gr

έως και τη Δευτέρα 8/11/21

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία της Ελλάδας και της Αλβανίας στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA“Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020”.