ΤΡΕΙΣ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ 

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες («Ημερησία») οαναπληρωτής υπουργός Εργασίας αποφάσισε να συμπεριλάβει στις διατάξεις του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση του Σ.ΕΠ.Ε. τρεις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους επαγγελματίες με χρέη προς τον ΟΑΕΕ υπό την προϋπόθεση να καταβάλλουν κανονικά τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

 

 

Συγκεκριμένα: 1.Θα αυξηθούν ο χρόνος και οι δόσεις για την αποπληρωμή των παλαιών οφειλών. Θα θεσπισθεί η κάθε δόση να μην ξεπερνά το 15% – 20% της τρέχουσας εισφοράς.

 

 

2 Θα αυξηθεί το όριο οφειλής που επιτρέπεται να έχει  ένας υποψήφιος συνταξιούχος-για να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί- από τις 20 κατώτατες συντάξεις στις 30 (περίπου 14.580 ευρώ).

 

 

3.Θα καταργηθεί  η υποχρέωση διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση συνταξιοδότησης Για το διάστημα από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης, ο υποψήφιος συνταξιούχος θα μπορεί να διατηρεί την επιχείρηση στο όνομά του με δικαίωμα προσαύξησης του ποσού της σύνταξης.