ΞΕΚΙΝΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΜΚΑ ΑΠΟ 1/10/09! 

Το ΕΒΕΚΙ υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή του ΑΜΚΑ ξεκινάει από 01/10/2009.

 

Σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορεί κάποιος να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος, να ασφαλισθεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, να  εισπράξει συντάξεις και ,γενικότερα, παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, εάν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά επί των παραστατικών.

 

 Η χορήγηση του ΑΜΚΑ γίνεται από τα ΚΕΠ και τα γραφεία ΑΜΚΑ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με έκδοση «Βεβαίωσης ΑΜΚΑ-Υπεύθυνης Δήλωσης».

 

Ο ΟΑΕΕ, ειδικότερα, επισημαίνει επ αυτού ότι: 

 

1. Δεν θα χορηγείται καμία βεβαίωση ή πιστοποιητικό προς Ασφαλισμένους ή Συνταξιούχους χωρίς την αναγραφή του ΑΜΚΑ.                                                                                                                                               

  2. Δεν επιτρέπεται ρύθμιση οφειλών, αν ο ασφαλισμένος δεν έχει ΑΜΚΑ.                                                  

  3. Δεν εκδίδεται απόφαση διαγραφής από τα Μητρώα ή απόφαση συνταξιοδότησης χωρίς την αναγραφή του ΑΜΚΑ.                                                                                                                                                        

 4. Δεν εκδίδεται βιβλιάριο ασθενείας ούτε θεωρείται, αν δεν έχει ΑΜΚΑ ο άμεσα ασφαλισμένος και τα τυχόν προστατευόμενα μέλη. (Ο ΑΜΚΑ αναγράφεται στο βιβλιάριο ασθενείας καθώς και των μελών.) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΑΜΚΑ, επισκεφθείτε το: www.amka.gr