ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Τ.ΑΚ 

Υπενθυμίζουμε ότι από τις 15 Μαΐου έως τις 28 Μαΐου 2008 εκπνέουν οι προθεσμίες υποβολής της δήλωσης για το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων ( Ε.Τ.ΑΚ.) Νομικών Προσώπων που έχουν ακίνητο την 1η Ιανουαρίου 2008, με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α. Φ. Μ. τους. Στον νόμο 3634/2008 ( Άρθρα 5-19) ορίζονται όλα τα σχετικά. Οδηγίες για την συμπλήρωση του σχετικού έντυπου-καθώς και επισημάνσεις-παρέχονται με νέα απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με την απόφαση: 1)Η δήλωση του Ε.Τ.Α.Κ. συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται δωρεάν από το Δημόσιο: 2) Η αξία των γηπέδων (οικοπέδων ή αγροτεμαχίων), και των κτισμάτων (μισθωμένων και κενών) των νομικών προσώπων φορολογείται με συντελεστή έξη τοις χιλίοις (6‰). 3) Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών φορολογείται με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰). 4) Υπάρχει ξεχωριστή πρόβλεψη για τα ακίνητα των  νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και για τα ακίνητα νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ελληνικού Δημόσιου. Τα πρόστιμα για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή ή ανακριβή δήλωση κυμαίνονται από 1%-2,5% επί του φόρου, ενώ επιβάλλεται και πρόστιμο αυτοτελώς, από 117 μέχρι 1.170 Ευρώ. Οι συμβολαιογράφοι, τέλος,, ή οι υποθηκοφύλακες που συντάσσουν ή μετεγγράφουν συμβόλαια χωρίς πιστοποιητικό καταβολής ΕΤΑΚ , «απειλούνται» με πρόστιμο 2000 Ευρώ.