Υποβολή προτάσεων για την ενίσχυση Μικρών Επιχειρήσεων λόγω covid 19 

Δημοσιεύθηκε η 5η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα  «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» ION97), στην οποία 

περιγράφονται τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθηθούν για την οριστική ένταξη των επιχειρήσεων  αλλά και για  τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων. 

Αναλυτικά η τροποποιημένη πρόσκληση:

 https://diaxeiristiki.gr/images/PEP%202014-2020/IONIA_NISIA_2014-2020/COVID-19/5i_tropopoiish._covid.pdf