ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 

Στην Ευρώπη τα Ασφαλιστικά Ταμεία «βλέπουν» το 25% των εσόδων τους να προέρχεται από τις επενδύσεις της περιουσίας τους και των αποθεματικών τους. Στην χώρα μας, το 2006, τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων από τις επενδύσεις των αποθεματικών και την ακίνητη περιουσία τους ήταν 1 δις 51 εκατομμύρια Ευρώ ,δηλαδή το 3,5% των συνολικών τους εσόδων! Επιπλέον, τα Ταμεία πλήρωσαν σε προμήθειες και φόρους για την διαχείριση αποθεματικών-περιουσίας πάνω από 73 εκατ.Ευρώ.

 

Όπως προκύπτει από τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό, τα έσοδα των Ταμείων από αποθεματικά-περιουσία εμφανίζουν στασιμότητα κατά την τελευταία πενταετία. Το 2001 τα έσοδα από την κινητή και ακίνητη περιουσία ήταν 957 εκατομμύρια ευρώ και το 2006 1 δισ. 51 εκατομμύρια Ευρώ. (Τα έσοδα, μάλιστα, του 2006 είναι μικρότερα από αυτά του 2005 κατά 140.000 ευρώ!)

 

Την ίδια περίοδο ,τα έξοδα διαχείρισης της περιουσίας από 58 εκατομμύρια Ευρώ το 2001 έφθασαν-όπως ήδη αναφέραμε- το 2006 τα 73 εκατομμύρια.

 

Είναι φανερό, λοιπόν, από τα παραπάνω στοιχεία ότι η διαχειριστική πολιτική κατά την πενταετία 2001-2006, μόνο επιτυχής δεν μπορεί να χαρακτηριστεί!

 

Υπάρχει η εκτίμηση-η οποία δεν πρέπει να απέχει της πραγματικότητας-ότι οι επενδυτικές δραστηριότητες εδώ και χρόνια είναι ευκαριακού χαρακτήρα( με εξαίρεση την ΑΕΔΑΚ του ΙΚΑ) και βασίζονται σε πληροφορίες και συμβουλές μεσαζόντων.