ΜΙΑ e-ΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Ε.Β.ΕΑ 

2_5

ΜΙΑ  e-ΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Ε.Β.ΕΑ

Τον Ιανουάριο του 2012 πραγματοποιήθηκε έρευνα-με τη μορφή ερωτηματολόγιου- στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ, στην οποία συμμετείχαν 819 επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητήριου.

1.     Για το αν συμβάλλει η μείωση των αμοιβών των εργαζομένων στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της χώρας, το 60% των συμμετεχόντων απάντησε αρνητικά, το 23% απάντησε αρνητικά με κάποια αβεβαιότητα, και μόλις το 7% απάντησε θετικά.

2.     Στο ερώτημα για το αν πιστεύουν ότι θα χάσουν τη δουλειά τους ή θα κλείσουν την επιχείρησή τους το 2012 το 36% των συμμετεχόντων απάντησε ότι είναι πιθανό ενώ το 34% απάντησε πως μια τέτοια προοπτική δεν είναι πιθανή.

3.     Για το αν θα έχουμε αύξηση των δημοσίων εσόδων μέσω της επιβολής νέων φόρων και εκτάκτων εισφορών, το 72% των συμμετεχόντων απάντησε αρνητικά, το 21% απάντησε αρνητικά με κάποια(ελάχιστη) αβεβαιότητα, και μόλις το 1% απάντησε θετικά.

4.     Στο ερώτημα αν το «κούρεμα» κατά 50% των Ελληνικών ομολόγων αποτελεί λύση στο πρόβλημα χρέους της χώρας, το 45% των συμμετεχόντων απάντησε ότι μια τέτοια επιλογή δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα χρέους της Ελλάδας, το 33% υποστήριξε την ίδια άποψη αλλά με ένα στοιχείο αβεβαιότητας, ενώ το 15% απάντησε ότι μπορεί και να αποτελέσει λύση.