ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ 2012 Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ 15% ; 

 

hle922932929927923927915921922927_933923921922927

 

Σύμφωνα με νέα κλαδική μελέτη της ICAP η αξία της συνολικής αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού  σημείωσε μείωση 13,2% το 2011 σε σχέση με το 2010(τιμές χονδρικής) ενώ, η εγχώρια ζήτηση για ηλεκτρολογικό υλικό προβλέπεται να κινηθεί πτωτικά και τη διετία 2012- 2013 με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης της τάξης του 15%.

Αναλυτικότερα: 1.Η αγορά των πριζοδιακοπτών ,την περίοδο 2011/10,σημείωσε πτώση της τάξεως του 19,2%, ενώ οι εισαγωγές κάλυψαν περίπου το 88% της κατανάλωσης το 2011.

2.Η αγορά των πινάκων διανομής (κάτω των 1000 V) μειώθηκε κατά 21,7% το 2011, έναντι του 2010 και το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης καλύφθηκε από εγχώρια προϊόντα.

3.Η κατανάλωση των αυτόματων ασφαλειών εμφάνισε μείωση κατά 6,8% το 2011 έναντι του 2010.

4.Η αγορά των ραγοδιακοπτών παρουσίασε μείωση 12%

5 Η αγορά των ενδεικτικών λυχνιών- η ζήτηση των οποίων καλύπτεται κυρίως από εισαγόμενα – εμφάνισε μείωση κατά 13,3%.

6.Οι διακόπτες διαρροής παρουσίασαν μείωση της κατανάλωσης κατά 10,3% το 2011,

7.Οι χρονοδιακόπτες κατέγραψαν μείωση  18,2% το ίδιο διάστημα.

  Στην Ελλάδα, ο παραγωγικός τομέας του κλάδου αποτελείται από περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή κυρίως πινάκων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και πριζοδιακοπτών. Στη μελέτη πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου ( χρησιμοποιώντας ως βάση 20  αριθμοδείκτες) Επίσης, συντάχθηκαν ομαδοποιημένοι ισολογισμοί .Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το σύνολο ενεργητικού των παραγωγικών εταιρειών μειώθηκε κατά 3% σε σχέση με το 2009. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος παρουσιάζουν μείωση κατά 17,6 το 2010 σε σχέση με το 2009, ενώ ζημίες εμφανίζουν οι εταιρείες του κλάδου με τάση αυξητική (27,7%).

Στον εισαγωγικό τομέα εντάσσονται περισσότερες επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, αρκετές εκ των οποίων ανήκουν σε πολυεθνικές. Αρκετές εισαγωγικές αναπτύσσουν και άλλες  σχετικές δραστηριότητες ( εισαγωγή οικιακού εξοπλισμού ,φωτισμού κ.α.) Από την χρηματοοικονομική ανάλυση που αναφέραμε προκύπτει ότι το σύνολο του ενεργητικού τεσσάρων αντιπροσωπευτικών εισαγωγικών εταιρειών μειώθηκε κατά 28,8% το 2010 σε σχέση με το 2009. Οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν το 2010 κατά 11,9%, ενώ αυξημένα κατά 15,6% εμφανίζονται τα κέρδη προ φόρου εξ’ αιτίας διευρυμένων μη λειτουργικών εσόδων (εκποιήσεις στοιχείων ενεργητικού;).

Στον κλάδο δραστηριοποιούνται επίσης μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στο λιανικό εμπόριο, ενώ εισάγουν-κατά περίπτωση- ορισμένα προϊόντα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.