Τελευταία Νέα

Παράταση Υποβολών για τις Δράσεις: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» & «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα:  Παράταση Υποβολών για τις Δράσεις: «Ενίσχυση της