ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΟΜΜΕΧ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 

 

 

Την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2008, στις 5:30 μμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΚΙ διοργανώθηκε ,με την συμπαράσταση του Επιμελητήριου, εκδήλωση του ΕΟΜΜΕΧ με θέμα «Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μμ.Ε: Η συμβολή της αυτοαπασχόλησης στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα».Το παρών έδωσε ο Πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ κ. Γ.Σουφλιάς -ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού απέστειλε χαιρετισμό.

 

 

Η κ. Κωμοδρόμου, Διευθύντρια Εθνικού Παρατηρητηρίου, σημείωσε στην εισαγωγική ομιλία ότι τα μέτρα πολιτικής που έχουν εφαρμοστεί στα πλαίσια του Γ΄ Κ. Π. Σ. για δράσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι 354 και ότι σύμφωνα με έρευνα του 2006 το 16% του πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών , σχετίζεται με κάποιο τύπο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η Ελλάδα κατέχει την 1η θέση στα πλαίσια της Ε.Ε. όσον αφορά την αυτοαπασχόληση, την 4η θέση για την επιχειρηματική απόδοση των ανδρών και την 12η για την αντίστοιχη των γυναικών. Η σημαντικότητα των μκρομεσαίων και μάλιστα αυτοαπασχολούμενων για την χώρα μας είναι τέτοια-σημείωσε η κ. Κωμοδρόμου-που δικαιολογεί απόλυτα την δραστηριοποίηση της Διεύθυνσης του Εθνικού Παρατηρητηρίου στην κατεύθυνση του να εκπονηθεί μια σειρά μελετών.

 

O Αντινομάρχης , κ. Μοσχόπουλος, στον σύντομο χαιρετισμό του χαρακτήρισε πολύ σημαντική την εκδήλωση, σημείωσε το ολιγάριθμο της εκδήλωσης, υποσχέθηκε ότι η Ν.Α. θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις της στην ευόδωση των Προγραμμάτων και θύμισε ενέργειες της Ν.Α. κατά το παρελθόν, με άμεσα ωφελημένους τους μικρομεσαίους του τόπου μας.

 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ κ. Σουφλιάς , στον δικό του χαιρετισμό, υπογράμμισε το πολύ καλό επίπεδο που βρίσκεται το νησί στον τομέα της καθαριότητας , αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών κι έκφρασε την λύπη του για την φημολογία περί σεισμού που πλήττει την οικονομία τουτόπου.Ο κ. Σουφλιάς  ανάφερε ότι το «επιχειρείν» μπορεί να προσφέρει στους νέους μια ελκυστική καριέρα και τα κύρια εμπόδια που υπάρχουν  αυτή τη στιγμή για μια βαθύτερη και  εκτενέστερη κατανόησή του, πηγάζουν  από την έλλειψη της σχετικής κουλτούρας στην οικογένεια, τις προκαταλήψεις, την καταφυγή σε αδιέξοδες παραδοσιακές μορφές απασχόλησης  και όχι από την έλλειψη χρηματοδοτικών ευκαιριών. Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση εφοδιάζει με χρήσιμα εργαλεία όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα και ότι ο ΕΟΜΜΕΧ ήταν ,είναι και θα είναι πάντα πολύτιμος συνεργάτης των Μμ.Ε. Ολοκλήρωσε, τέλος, την ομιλία του δηλώνοντας ότι ,κατ εξαίρεση, θα ικανοποιηθούν στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων ,όλες οι αιτήσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα «ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας»,αρκεί να έχουν συγκεντρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία των 50 βαθμών.

 

 Πρώτος ομιλητής στην εκδήλωση, ήταν ο κ. Γ. Τόμπρος , στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων ο οποίος αναφέρθηκε στη στρατηγική και τους βασικούς στόχους του ΠΕΠ Ιονίων νήσων στα πλαίσια του ΠΕΠ  Δ. Ελλάδος- Πελοποννήσου-Ιονίων νήσων 2007-13,καθώς και του ΕΣΠΑ 2007-13. Ο κ. Τόμπρος ολοκληρώνοντας την ομιλία του ανάφερε ότι  στα πλαίσια του Γ΄Κ.Π.Σ. στον τομέα του Τουρισμού κα στο σύνολο των Ιονίων νήσων διατέθηκαν 35 εκατ. Ευρώ, ενώ στον τομέα της μεταποίησης 6,5 εκατ.Ευρώ. Από αυτά διατέθηκαν στον Νομό μας, 4.720.000 Ευρώ και 1.800.000, αντιστοίχως.

 

 

Ο Δρ Β. Μιχαλόπουλος ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση μια και αναφέρθηκε στα στοιχεία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου της Δ/νσης  Εθνκού Παρατηρητηρίου για τις Μμ.Ε.

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την εκπονηθείσα έρευνα :

 

1)Το 7,52% των Μμ.Ε δημιουργήθηκε την δεκαετία 1971-1980, το 15,34% στο διάστημα 1981-1990, το 27,32% την δεκαετία 1991-2000, το 24,84% την τελευταία οκταετία.

 

2)Το 66% των επιχειρήσεων είναι προσωπκές/ατομικές επιχειρήσεις και το…12%(!) Ανώνυμες Εταιρείες.

 

3)Η χρηματοδότηση γίνεται από ίδια Κεφάλαια σε ποσοστό 86% για την δημιουργία της επιχείρησης και σε ποσοστό 96% για την λειτουργία της. Το 36% των ερωτηθέντων βρίσκει ότι υπάρχει δυσκολία στην άντληση Κεφαλαίων και το 23% σχετική δυσκολία.

 

4)Το 55% δήλωσαν ότι είχαν κέρδη κατά το 2006, και ζημιές μόνο το 15%

 

5) Το 62% πιστεύει ότι δεν έχουν ανταγωνιστές και το 38% ότι έχουν! Από αυτούς που δηλώνουν ότι έχουν ανταγωνιστές το 51,45% θεωρεί ότι είναι μέχρι 10 και το 36,99% από 11-100.

 

6) το 20,68% έχει από 0-10 πελάτες , το 44,17% από 11-100, το 23,79% από 101-1000, το 11,35% πάνω από χίλιους.

 

7) το 64,07% έχει από 0-10 προμηθευτές κα το 32,59% από 11-50.

 

8) Πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει το 58%.

 

9) Ενέργειες προώθησης -προβολής-διαφήμισης πραγματοποιεί (μόλις) το 30 %, ενώ για τα ζητήματα επιχειρηματικότητας ενημερώνεται το 85%-από αυτούς που ενημερώνονται , μόνο ένας στους πέντε ενημερώνεται από τα Επιμελητήρια.

 

Όσον αφορά τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις μεταξύ αυτοαπασχολούμενων ανδρών και γυναικών- οι γυναίκες είναι το 27% των αυτοαπασχολούμενων- η έρευνα κατέγραψε τα εξής:

 

Α)Στους άνδρες, το 59% δήλωσε ότι υπήρξε κέρδος και το 14% ζημιές, ενώ στις γυναίκες τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 45% και 18%.

 

Β)Οι άνδρες υποστηρίζουν ότι έχουν ανταγωνιστές σε ποσοστό 41% , ενώ υποστηρίζουν ότι δεν έχουν ανταγωνιστές σε ποσοστό 59%.Τα αντίστοιχα ποσοστά στις γυναίκες είναι 63% και 37%.

 

Γ) το 46,89% των ανδρών έχουν από 11-100 πελάτες ,ενώ στις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό είναι 34,43% .

 

Δ) Οι γυναίκες δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τους άνδρες όσον αφορά την εκτίμηση των διαφόρων παραγόντων που εμποδίζουν την είσοδο μας επιχείρησης στον κλάδο που θέλει να δραστηριοποιηθεί. Η ύπαρξη ισχυρών ανταγωνιστών και το υψηλό κόστος εισόδου αποτελούν τα κυριότερα εμπόδια για το 58,9% των γυναικών και το 57,6% των ανδρών

 

E) Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες όσον αφορά την εκτίμηση της πορείας του κλάδου κατά το επόμενο έτος. Ένα άτομα στα τρία εκτιμά ότι η πορεία θα είναι πτωτική, ένα στα τρία ότι θα είναι ανοδική και ένα στα τρία ότι θα είναι στάσιμη. Οι γυναίκες, γενικώς, εμφανίζονται πιο αισιόδοξες σε σχέση με τους άνδρες.

 

ΣΤ) Ως προς το τι είναι αυτό που καθιστά ένα άτομο καλό επιχειρηματία, οι γνώμες ανδρών και γυναικών απέχουν λίγο .Και τα δυο φύλα πιστεύουν ότι η τιμιότητα /φερεγγυότητα είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό ( περίπου το 15,5% ), ακολουθεί η διορατικότητα(περίπου 11,5%), η καλή εκπαίδευση( 10,3%), η αποτελεσματικότητα( 8,5-9%) και η συνέπεια (περίπου 7,5%)

 

 

 Από την έρευνα προέκυψαν μια σειρά από συμπεράσματα , τα κυριότερα των οποίων είναι::

 

·          Η διευκόλυνση της δημιουργίας περισσότερων επιχειρήσεων αποτελεί σχεδόν αντικειμενικό στόχο για την τοπική αυτοδιοίκηση

 

·          Παρότι οι γυναίκες δραστηριοποιούνται σε κλάδους που θεωρούνται ότι συμβάλλουν λιγότερο στην οικονομική ανάπτυξη, η αυτοαπασχόληση, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δυνατότητες απασχόλησης γι αυτές.

 

·          Η έναρξη και λειτουργία των επιχειρήσεων χρηματοδοτούνται, κυρίως, από ίδια Κεφάλαια, υπάρχει ,σχετικώς, υψηλός βαθμός δυσκολίας άντλησης Κεφαλαίων και η απασχόληση προσωπικού καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από την ενίσχυση του ΟΑΕΔ.

 

·          Οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα ανταγωνισμού. Οι ενέργειες προώθησης και προβολής είναι σχετικά περιορισμένες.

 

·          Ο προσανατολισμός των νέων στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα μέσα από την αυτοαπασχόληση, αποτελεί καλύτερη λύση από την οποιαδήποτε εξαρτημένη εργασία. Για την προώθηση της προεκτεθείσας ιδέας προτείνεται να γίνουν ριζικές αλλαγές στο σύστημα εκπαίδευσης και να δημιουργηθούν κέντρα ανάδειξης προσωπικών ταλέντων, γραφεία συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού, τμήματα υποστήριξης αυτοαπασχολουμένων.

 

Ακολούθως, ο λόγος δόθηκε στον κ.Έρτσο και στον Πρόεδρο του Επιμελητήριου κ. Θ. Μιχαλάτο. Ο κ. Έρτσος στην σύντομη παρέμβασή του ανάφερε ότι πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για τις Μμ Ε από όσα γίνονται και σημείωσε ότι υπάρχει πρόβλημα χωροταξίας, ότι χρειάζονται περισσότερα Προγράμματα στήριξης(και όσον αφορά την προβολή)ότι καλό θα ήταν να εγκριθούν όλες, αν είναι δυνατόν , οι αιτήσεις ένταξης στην «γυναικεία επιχειρηματικότητα»,λαμβάνοντας υπ όψιν την νησιωτική ιδιαιτερότητα. Ο κ. Έρτσος ολοκλήρωσε λέγοντας ότι θα πρέπει η Πολιτεία να μεριμνήσει ώστε να έχουν τα απαραίτητα προσόντα όσοι ασχολούνται με το εμπόριο και τις υπηρεσίες και να μειωθεί ο Φ.Π.Α. στα νησιά.

 

Ο κ.Μιχαλάτος ζήτησε να γίνει μια εξειδικευμένη μελέτη για την αυτοαπασχόληση  στις νησιωτικές περιοχές διότι δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιος αν τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα ισχύουν και για τις νησιωτικές επιχειρήσεις. Ο Πρόεδρος ζήτησε, επίσης, από την Πολιτεία να έχει σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων και να το θέτει σε εφαρμογή όταν ένας Νομός πλήττεται π.χ. από ανεύθυνες διαδόσεις και εξήγησε τους λόγους-μεταφορικό κόστος, δυσμενείς συνθήκες μεταφοράς, περιορισμένη αγορά εργασίας κ.λ.π.- που τα νησιά απαιτούν μια διακριτική μεταχείριση σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα.

 

 

Η εκδήλωση,λοιπόν, ολοκληρώθηκε με παρεμβάσεις και ερωτήματα από τους παριστάμενους, απαντήσεις από τους κ.κ. Μιχαλόπουλο, Μιχαλάτο και Τόμπρο και την καταληκτική ομιλία του Προέδρου του Οργανισμού. Ο κ. Γ. Μαγδαληνός μίλησε για την επέκταση της ΒΙ.ΠΕ Αργοστολίου- η οποία καθυστερεί- και ισχυρίστηκε ότι αν δεν γίνει θα δημιουργηθεί μια χαοτική από χωροταξικής άποψης κατάσταση όπου οι επιχειρήσεις θα βρίσκονται «μέσα στα πόδια» των τουριστικών καταλυμάτων και υπηρεσιών. Ο κ. Μαγδαληνός υπενθύμισε ότι το κτίριο που στεγάζει τις δραστηριότητες του Επιμελητήριου ανήκει στον ΕΟΜΜΕΧ, ο οποίος πρέπει να βοηθήσει ώστε το ΕΒΕΚΙ να αποκτήσει τον δικό του χώρο και ζήτησε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα με τις δυσάρεστες οσμές στην παραλία Αργοστολίου.

 

Ο κ. Μιχαλόπουλος  διευκρίνησε ότι στην μελέτη αποτυπώθηκαν οι απόψεις των περίπου 1500 αυτοαπασχολουμένων οι οποίες θεωρούνται ειλικρινείς και ο κ.Τόμπρος ότι μετά το καλοκαίρι και προς το τέλος του χρόνου θα γίνουν πιο συγκεκριμένα τα πράγματα για τα Προγράμματα χρηματοδότησης των ΜμΕ από το ΕΣΠΑ. Ο κ. Μιχαλάτος

 

Ο κ. Γ. Σουφλιάς, σημείωσε ,τέλος, ότι θα συζητηθεί στο Δ.Σ. του ΕΟΜΜΕΧ τυχόν γραπτό αίτημα του ΕΒΕΚΙ για παραχώρηση του κτιρίου, αλλά θα πρέπει να διευκρινισθούν αρκετά ζητήματα νομικού χαρακτήρα προκειμένου το κτίριο να παραχωρηθεί στο Επιμελητήριο. Ο Πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ

 

  επανέλαβε τη δέσμευσή του για την «ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας» σημειώνοντας ότι οι αιτήσεις στο Αιγαίο υποβάλλονται από γυναικείους συνεταιρισμούς που ασχολούνται με τα του πρωτογενή τομέα και στο Ιόνιο από γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τουριστικών υπηρεσιών και πληροφόρησε ότι θα μειωθούν οι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης του Δ΄Κ.Π.Σ. και θα βελτιωθούν οι διαδικασίες εκταμίευσης.