ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ INTEREG 

Στις 1595 οι μελετητές του Intereg κάλεσαν τους συμμετέχοντες

 

σε ενημερωτική συνάντηση στην Κέρκυρα.Στο εν λόγω «σεμινάριο» οι

 

μελετητές εντόπισαν αδυναμίες και καθυστερήσεις (κυρίως των Ιταλών

 

partner).To Επιμελητήριό μας εκπροσώπησε.ο κ. Α.Παντελειός..

 

 Υπενθυμίζουμε ,εδώ, ότι έχουμε καταθέσει τρεις προτάσεις στο Ιntereg.

 

( πέραν της πρότασης ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ κ.λ.π. για την οποία κάναμε περιληπτική αναφορά στο παρόν.) Οι προτάσεις αυτές είναι : 1) Για παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής από πέτρα-ξύλο-σίδηρο, κοινές στα τέσσερα νησιά  μας και σε ένα μεγάλο τμήμα της Κάτω Απουλίας 2) Η δημιουργία ενός συμφώνου ποιότητας όσον αφορά τον Τουρισμό και 3)Γαστρονομικό Δίκτυο ( υποπρόγραμμα  του προηγούμενου σεμινάριο-ενημέρωση των εστιατόρων επί των παραδοσιακών συνταγών κάθε περιοχής και δημιουργία χώρων όπου θα μπορούν κάτοικοι και επισκέπτες να γεύονται παραδοσιακά προιόντα  παρασκευασμένα όπως παλιά.).Οι προτάσεις αυτές κατατέθηκαν από τα τέσσερα Επιμελητήρια της Περιφέρειάς μας. και αναμένουμε τις αντίστοιχες ενέργειες από τους Ιταλούς συνέταιρους..