ΝΕΑ ΤΟΥ ΙNSULEUR 

ΝΕΑ ΤΟΥ ΙNSULEUR Στις 19 Μαΐου συνεδρίασε το Δ.Σ. του INSULEUR στις Βρυξέλλες με θέμα την προετοιμασία της Γ.Σ. στην Ρεϊνιόν της Γαλλίας από 29-31 Οκτωβρίου του 2008. Ηδη η Ρεϊνιόν έχει προετοιμασθεί για το γεγονός της Γ.Σ. και η επιδεικνυόμενη σπουδή θα πρέπει μάλλον να συσχετισθεί με την σοβαρή πιθανότητα να δώσει το παρόν ο Πρόεδρος της Γαλλίας κ. Ν. Σαρκοζί ! Στην εν λόγω εκδήλωση έχει, επίσης, προσκληθεί η κοινοτική Επίτροπος κ. Χούκνερ. Στα πλαίσια της Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί , επίσης, Forum με θέμα: «Καινοτομία και Τουρισμός». Τον Οκτώβρη, είναι πιθανό η Γ.Σ. να έχει καταστατικό χαρακτήρα, αλλά, αναμένεται πρόταση από την Τεχνική Επιτροπή στα μέλη του Δ.Σ. ως προς αυτό.