Συνεδρίαση 02/11/09 

Συνεδρίασε το Δ.Σ. του Επιμελητήριου με ένα και μόνο θέμα:Την κατάθεση και ψήφιση του Προϋπολογισμού για το ερχόμενο έτος. Μετά από διαλογική συζήτηση και την κατάθεση διευκρινιστικών ερωτήσεων από τους κ.κ. Κορσιάνο και Λασκαράτο τόσο για τους κωδικούς εξόδων(κυρίως) όσο και για τους κωδικούς εσόδων, το σώμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία ( με έντεκα υπέρ και τους κ κ.Κορσιάνο και Λασκαράτο κατά)τον Προϋπολογισμό όπως αυτός είχε συνταχθεί από την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητήριου.Σημειωτέον ότι ο Προϋπολογισμός του 2010 είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με εκείνον του 2009.Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κ. της Μιχαλάτος ανέγνωσε στους παριστάμενους επιστολή της Υπουργού Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας κ. Λ. Κατσέλη δια της οποίας προσκαλείται το ΕΒΕΚΙ να καταθέσει μέχρι 4/11/09 τις θέσεις του Δ.Σ. και των μελών για τα ιδιαίτερα τοπικά προβλήματα, για όρους και διαδικασίες εγγυοδοσίας μέσω ΤΕΜΠΜΕ,για μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα. Αποφασίστηκε να δοθεί στα μέλη μια ολιγοήμερη προθεσμία ώστε να κατατεθούν τις απόψεις τους όσοι το επιθυμούν και να ακολουθήσει η αποδελτίωση. Αποφασίστηκε, επίσης, ομόφωνα, να εκπροσωπήσει το ΕΒΕΚΙ στην συνδιάσκεψη της Κατερίνης για τα «Κινέζικα» ο γραμματέας του Επιμελητήριου κ.Π.Έρτσος.