2018 – 03- 09 5η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras Innovation Quest (Patras IQ) 

5η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras Innovation Quest (Patras IQ)

 

Στις 27, 28 και 29 Απριλίου 2018, στο Αθλητικό Κέντρο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας θα πραγματοποιηθεί η 5η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας. Συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων,  το  Υπουργείο  Οικονομίας  &  Ανάπτυξης,  το  Επιμελητήριο  Αχαΐας,  την  Περιφέρεια Δυτικής  Ελλάδας,  το  Ελληνικό  Ανοικτό  Πανεπιστήμιο  και  το  Τεχνολογικό  Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας.

 

Κύριος   στόχος   της   είναι   η   δημιουργία   κρίσιμου   ανταγωνιστικού   πλεονεκτήματος,   τόσο   στην ερευνητική κοινότητα όσο και στον παραγωγικό τομέα, μέσα από μια διαρκή προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων  και  εφαρμογής  καινοτόμων  ιδεών,  για  την  ανάπτυξη  νέων  και  την  βελτιστοποίηση υπαρχόντων  προϊόντων  και  υπηρεσιών,  που  φιλοδοξούν  να  καταλάβουν  μερίδιο  στην  εθνική  και παγκόσμια αγορά.

 

Η  έκθεση  Patras  IQ  έχει  τιμηθεί  με  το  Εθνικό  Βραβείο  European  Enterprise  Promotion  Awards  EEPA  2017  καθώς  και  με  το  Βραβείο  Education  Business  Awards  2016  και  αναγνωρίζεται  ως  η διαρκής συνάντηση διασύνδεσης της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα με   πολλαπλές   θετικές   επιδράσεις   τόσο   στην   συγκράτηση   του   πλούσιου   ερευνητικού   και επιχειρηματικού   δυναμικού   της   χώρας   μας   όσο   και   συνολικά   στην   ανάπτυξη   της   τοπικής περιφερειακής και εθνικής οικονομίας.

 

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει πληθώρα εκδηλώσεων, workshops και εκθεσιακών περιπτέρων ενώ  έμφαση  θα  δοθεί  στις  δυνατότητες  που  θα  παρέχονται  μελλοντικά  από  την  εφαρμογή  της ασύρματης τεχνολογίας πέμπτης γενιάς (5G). Συμμετέχοντες στην Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Patras lQ είναι ερευνητικοί, εκπαιδευτικοί και άλλοι αναπτυξιακοί φορείς, καθώς και νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις και τεχνοβλαστοί.

 

Επιπροσθέτως,   παρέχεται   η   δυνατότητα   της   από   κοινού   συμμετοχής   φορέων   (ερευνητικά εργαστήρια   και   νεοφυείς   επιχειρήσεις)   που   συνεργάζονται   για   την   υλοποίηση   καινοτόμων προϊόντων η υπηρεσιών με Συνεργατικό Εκθεσιακό Περίπτερο.

 

 

Στην   έκθεση   θα   παρουσιαστούν   οι   δυνατότητες   χρηματοδότησης   καινοτόμων   ιδεών   και   θα παρασχεθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

 

Την  έκθεση  πρόκειται  να  επισκεφτούν  εκπρόσωποι της  Πολιτείας, πρέσβεις,  εκπρόσωποι  φορέων στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εκπρόσωποι χρηματοοικονομικών και επενδυτικών οργανισμών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Για  την  αρτιότερη  οργάνωση,  παρακαλούμε  να  μας  δηλώσετε  το  ενδιαφέρον  σας  το  αργότερο έως  την  16/4/2018  υποβάλλοντας  αίτηση  συμμετοχής  στην  ιστοσελίδα  http://www.patrasiq.gr. Για εγγραφές έως 16/3/2018 εφαρμόζεται εκπτωτική τιμολογιακή πολιτική.


Για    πληροφορίες    μπορείτε    να    επικοινωνείτε    με    τη    Μονάδα    Έρευνας,    Καινοτομίας    & Επιχειρηματικότητας    του   Πανεπιστημίου    Πατρών   στα    τηλέφωνα   2610   969057/9056,    στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat@patrasiq.gr.

 

 

 

Με χαρά αναμένουμε να σας καλωσορίσουμε στην Patras IQ 2018.