2018-04-17 Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές καλά κρατούν… 

Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ετήσια απολογιστική έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Όπως δημοσιεύει το capital.gr από τα στοιχεία προκύπτει ότι:

-525.758  φορολογούμενοι χρωστούν έως 10 ευρώ

-337.729  χρωστούν 10 έως 50 ευρώ

-1.338.423  φορολογούμενοι χρωστούν 50 έως 500 ευρώ

-968.710 φορολογούμενοι χρωστούν από 500 έως 2.000 ευρώ

-ο συνολικός αριθμός των φορολογούμενων με οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ανέρχεται σε 4.068.857 και οι συνολικές οφειλές τους προς τη φορολογική διοίκηση ανέρχονταν στο τέλος του 2017 στα 99,97 δισ. ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός οφειλετών (αφορά οφειλέτες για τους οποίους η φορολογική διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα) ανήλθε το 2017 σε 1.744.115 (έναντι 1.647.771 το 2016) και ο αριθμός των Α.Φ.Μ. με ληξιπρόθεσμες οφειλές στους οποίους έχουν ληφθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης  ανήλθε το 2017 σε 1.050.077 (έναντι 839.056 το 2016). Το ποσοστό των οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης ανήλθε το 2017 σε 60% παρουσιάζοντας: i) αύξηση κατά 17,9% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούμενου έτους 2016 (50,9%) και ii) υπέρβαση κατά 5,3% έναντι του ετήσιου στόχου (57,0%).

Ο “συνολικός αριθμός” των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που λήφθηκαν το έτος 2017 από τα τμήματα δικαστικού και νομικής υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων ανήλθε σε 1.784.491 έναντι 1.601.360 το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,4%. Από τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων κ.λπ.) παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα (96,5%).