2018-04-19 Επόπτες Ασφαλείας κολυμβητικών Δεξαμενών πρόγραμμα 

Αργοστόλι 16.04.18

Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες τουρισμού , σε όλες τις τουριστικές δομές που διαθέτουν πισίνα, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΓΔΥ2/οικ 69553 εγκύκλιο προβλέπεται η υποχρέωση ύπαρξης εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου προσωπικού, με την ειδικότητα «Επόπτης Ασφαλείας Κολυμβητικών Δεξαμενών».

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία*, η μη ύπαρξη Επόπτη Ασφαλείας Κολυμβητικών Δεξαμενών, δύναται να οδηγήσει σε άρση της άδειας λειτουργίας της πισίνας της τουριστικής / ξενοδοχειακής δομής, σε περίπτωση δε σοβαρού ατυχήματος , επισύρει ποινικές κυρώσεις και δύναται να μην αποζημιωθεί ο ιδιοκτήτης από την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται.

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, σε συνεργασία με τον αρμόδιο πιστοποιημένο φορέα, υλοποιούν στην Κεφαλονιά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΠΟΠΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ» για όλες τις δομές τουρισμού, ξενοδοχειακές μονάδες, συγκροτήματα ενοικιαζομένων κατοικιών, κ.λ.π..

Πρόκειται για ένα υψηλού επιπέδου πρόγραμμα εκπαίδευσης, ευέλικτο, σχεδιασμένο επί τη βάσει της μικτής εκπαίδευσης θεωρίας και πρακτικής άσκησης σε πισίνα , συνολικής διάρκειας 20 ωρών, που υλοποιείται σε 2 ημέρες από έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτές του χώρου της σωματικής ασφάλειας.

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης  αναγνωρίζοντας τις πολλές οικονομικές υποχρεώσεις των επαγγελματιών εξασφάλισε το όλο σεμινάριο στην πολύ ευνοϊκή τιμή των 185 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν μέχρι το τέλος του μήνα τηλεφωνικά με τους αρμοδίους εκπροσώπους του Επιμελητηρίου προκειμένου να ενημερωθούν και να εγγραφούν.

Πληροφορίες- Επικοινωνία

Κωνσταντίνος Πρέντζας    697 855 4144

Χρήστος Ευαγγελάτος       697 374 2953

Ελένη Λουκέρη                   694 465 1580

 

*σύμφωνα με : α) την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΓΔΥ2/οικ 69553 εγκύκλιο, που εκδόθηκε στις 6 Ιουνίου 2006 από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα «οδηγίες – διευκρινήσεις εφαρμογής των υγειονομικών διατάξεων για την λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών» και β) την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 13143/14.07.09 εγκύκλιο, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, με θέμα «εφαρμογή νόμου3766/09 περί λειτουργικής τακτοποίησης και λοιπές διατάξεις των άρθρων 1 και 2 που αφορούν σε τουριστικά καταλύματα»