Μεταφορικό Ισοδύναμο – Ενεργοποίηση δυνατότητας οριστικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης Γ’ φάσης για το έτος 2019 

Από την Τετάρτη 18/12/2019 έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα οριστικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης Γ’ φάσης για το έτος 2019.