Νεοφυής Επιχειρηματικότητα: Υποχρεώσεις δημοσιότητας 

“Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”: Υποχρεώσεις δημοσιότητας

Κύριοι/ες, Στο πλαίσιο της οριστικής ένταξης του επιχειρηματικού σας σχεδίου στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων δημοσιότητας που έχετε ως Δικαιούχοι της Δράσης.

Για τη λήψη του απαιτούμενου υλικού δημοσιότητας παρακαλούμε όπως πατήσετε ΕΔΩ.

Ειδικότερα, κατά την υλοποίηση της Πράξης, ο Δικαιούχος ενημερώνει υποχρεωτικά το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:

α) τοποθετώντας, τουλάχιστον μία αφίσα (ελάχιστου μεγέθους Α3) με πληροφορίες σχετικές με το έργο, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος (αρχείο neofyhsprint.pdf).Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της πράξης, ο Δικαιούχος της Πράξης οφείλει να διατηρήσει την αφίσα σε ευδιάκριτο σημείο στο χώρο του, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η κανονιστική υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης (μακροχρόνιες υποχρεώσεις).

β) τοποθετώντας στο διαδικτυακό του τόπο (εάν διαθέτει), σε θέση που είναι ορατή κατά την είσοδο σε αυτόν, καθώς και μέσα στο πλαίσιο της οθόνης μιας ψηφιακής συσκευής, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλήσει τη σελίδα προς τα κάτω. Παρόλο που προτείνεται η χρήση όλων των ανωτέρω σημάτων και περιγραφών, εάν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να υπάρχει το έμβλημα της Ε.Ε. με την αντίστοιχη αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Προς εξυπηρέτηση του δικαιούχου, έχουμε συμπεριλάβει e-banners σε εναλλακτικές διαστάσεις (αρχείο webdikaiouxoiEKT.zip).

Μέσω του e-banner που θα επιλέξετε, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας θα πρέπει να οδηγείται στο αρχείο neofyhsweb.pdf ή neofyhsweb.jpg, το οποίο βρίσκεται στο υλικό που κατεβάζετε μέσω του υπερσυνδέσμου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, στην Περιφέρεια αρμοδιότητας του οποίου υλοποιείτε το έργο σας