ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης, προκειμένου να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης τμήματος του παραδοτέου 4.1.1. που αφορά στη παραγωγή και τη σκηνοθετική επιμέλεια (προσαρμογή και εφαρμογή σεναρίου, ενός μουσικού επιμελητή και δεκαέξι (16) επαγγελματιών ή εθελοντών ηθοποιών καθώς και την κινησιολογία τους για τη συμμετοχή τους στην παράσταση της πολιτιστικής εκδήλωσης) 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την υλοποίηση του έργου «Εnhancement Extroversion on Culture, Folkloric and Gastronomic Tourism» με ακρωνύμιο EXTROCULT στο πλαίσιο του προγράμματος IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” σας καλεί να υποβάλλεται την προσφορά σας.

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 

Οι προσφορές θα αποσταλούν στην διεύθυνση Λ.Βεργωτή 131, Αργοστόλι, 28100 έως και τη Παρασκευή 6/03/2020 και ώρα 12:00. Πέραν της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία προσφορά

 

 

Κατεβάστε ή εκτυπώστε την προσφορά κάνοντας κλικ εδώ