ENA ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 

931933925917916929921913922927931_932927933929921931924927931_2

 

 

Α.Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Όταν μιλάμε για Συνεδριακό Τουρισμό εννοούμε τον τουρισμό ο οποίος σχετίζεται με την παρακολούθηση συνεδρίων, εκθέσεων κλπ. Είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας (από δυο μέχρι τέσσαρες ημέρες) .Σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού σε έναν τόπο, διαδραματίζει η διαθεσιμότητα των απαραίτητων υποδομών και υπηρεσιών, όπως αμφιθεάτρων, αιθουσών συνεδρίων, εκθεσιακών χώρων, καταλυμάτων, υποδομών για καφέ και εστίαση, υπηρεσιών διερμηνείας, ιατρεία,γραφεία εξυπηρέτησης συνέδρων κλπ. Επίσης, η γεωγραφική θέση, η πολιτιστική κληρονομιά μιας περιοχής, η εύκολη πρόσβαση στον τόπο πραγματοποίησης ενός συνεδρίου ή έκθεσης είναι κρίσιμος παράγοντας για την προσέλκυση επισκεπτών.(Ο συνεδριακός τουρισμός συνδυάζεται με κάποια άλλη μορφή τουρισμού)

Ο συνεδριακός τουρισμός απευθύνεται σε ομάδες επιστημόνων και επιχειρηματιών που επιζητούν τον εμπλουτισμό των γνώσεων και εμπειριών τους. Εκ παραλλήλου ενδιαφέρονται για μια γνωριμία με τον πολιτισμό και την φύση του τόπου διεξαγωγής

 Όπως ήδη αναφέραμε οι κυριότερες πηγές ζήτησης συνεδριακών υπηρεσιών είναι δύο: α) Έχουμε διάφορα είδη οργανώσεων (επιστηµονικών, επαγγελµατικών, κ.ά.) που αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα  της συνολικής κίνησης κα β) Οι μεγάλες  επιχειρήσεις που αν και καλύπτουν μικρότερο μέρος της κίνησης σε αριθµούς , αφορούν αξιόλογο τμήμα του οικονοµικού αντικειµένου, εξαιτίας  υψηλότερης κατά κεφαλήν δαπάνης. Η συμμετοχή στα συνέδρια δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση γενικών τουριστικών υπηρεσιών Συχνά π.χ. επιμηκύνει την διαμονή  του συνέδρου. Επιπλέον, η ταυτόχρονη επίσκεψη από συνοδούς του συνέδρου ( μέλη οικογένειας  κλπ.), για σκοπούς γενικού τουρισµού,  φέρει ως αποτέλεσμα για κάθε διανυκτέρευση συνέδρου κατά τη διάρκεια του συνεδρίου να προκαλείται μέχρι και μια ακόμη  διανυκτέρευση. Από τα (ελλειπή) στοιχεία που διαθέτουμε προκύπτει ότι:

1.    ο συνεδριακός τουρισμός καλύπτει το 3-4% του αριθµού των αφίξεων αλλοδαπών τουριστών διεθνώς και το 6-7% της συνολικής εισροής τουριστικού συναλλάγµατος.

2.    Κάθε τουρίστας-σύνεδρος δαπανά 5-7 φορές περισσότερα χρήματα από έναν κοινό τουρίστα

Συνδετικοί κρίκοι μεταξύ του διοργανωτή και του συνεδριακού χώρου είναι οι επιχειρήσεις PCO (Professional Congress Organisers) ή DMC (Destination Management Companies).Στους DMC συγκαταλέγονται ταξιδιωτικοί πράκτορες που ειδικεύονται στη διοργάνωση εκδηλώσεων ( συνέδρια,εκθέσεις, εκδηλώσεις, συνεντεύξεις τύπου, επίσημο γεύμα κ.λ.π.) Όσον αφορά στην τεχνική υποστήριξη συνεδρίων (πώληση ή ενοικίαση μεταφραστικών, οπτικοακουστικών, μικροφωνικών συστημάτων) δραστηριοποιούνται αρκετές εταιρίες της αγοράς.

Β.ΟΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ»

Η Ελλάδα κατατάσσεται στη 19η θέση παγκοσμίως στη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων. ( Κατέχει το1,9% στη διεθνή αγορά)

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από τον HAPCO, μετά τις «καλές χρονιές»( 2008 και 2009), το 2010 στην Ελλάδα , είχαμε πτώση 10% (σε σχέση με το 2009) σε αριθμό διοργανώσεων και 15% σε αριθμό συμμετεχόντων. Επιπλέον, τα τελευταία δύο χρόνια, περιορισμένος κατά 40% – 45% είναι και ο προϋπολογισμός των συνεδρίων που διοργανώνονται. Το 2011 καταγράφεται πτώση πάνω από 20% (σε σχέση με το 2010), ενώ η μείωση του αριθμού των συμμετεχόντων ξεπερνά το 30%.

Ο αριθμός των διοργανώσεων που προγραμματίζονται για το 2012 κατέγραψε μείωση της τάξης του 50% σε σχέση με το 2011!Επιπροσθέτως, το ποσοστό συρρίκνωσης των διεθνών συνεδρίων για το 2012 εκτιμάται σε 35%, σε σχέση με το 2011, ενώ η μείωση τζίρου στα ήδη ανατεθειμένα συνέδρια για το έτος 2012 προβλέπεται να φτάσει το 50%!

 Ο πρόεδρος του HAPCO κ Ντίνος Αστράς, απέδωσε τις ακυρώσεις «στα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα( βλ. επεισόδια στο κέντρο της πρωτεύουσας)  και στις επιδράσεις της οικονομικής καταιγίδας που μαστίζει τη χώρα μας». Επίσης ,σημειώνει ότι θα πρέπει να δοθούν εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες για περαιτέρω χρηματοδοτήσεις διοργανώσεων μεγάλων συνεδρίων.

Η Τουρκία, η Κροατία και η Ιταλία είναι οι τρεις χώρες, οι οποίες ωφελούνται από την ακύρωση των συνεδρίων στην Ελλάδα, ενώ όσα συνέδρια δεν μπορούν να ακυρωθούν, συρρικνώνονται σε διάρκεια.

Γ.ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Ενώ ο συνεδριακός τουρισμός μπορεί να αποτελεί μία από τις πιο πολλά υποσχόμενες μορφές τουρισμού, είναι παράλληλα και από τις πιο πολυσυζητημένες και ταλαιπωρημένες. Υπάρχει στασιμότητα  Όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές (κράτος, φορείς, επιχειρηματίες) έχουν κατ’ επανάληψη συμφωνήσει εδώ και δεκαετίες στις ανάγκες που έχει ο συνεδριακός τουρισμός για να αναπτυχθεί ορθολογικά και αποτελεσματικά αλλά ακόμα και σήμερα παραμένει ουσιαστικά και γενικά  στάσιμος. Για την ανάπτυξή του απαιτούνται:

·         Ιδιαίτερη Στρατηγική Προώθησης του Συνεδριακού Προϊόντος  με αντίστοιχα σχέδια Μάρκετινγκ. Για την κατάρτιση των σχεδίων αυτών είναι απαραίτητη η συνεργασία των Κυβερνητικών εκπροσώπων με ακαδημαϊκούς αλλά και επαγγελματίες του τουρισμού

·         Λειτουργία των Convention Bureaus στις Περιφέρειες*

·         Η δημιουργία ενός κοινού νομοθετικού πλαισίου που να ορίζει τα της λειτουργίας των δραστηριοτήτων των εκθέσεων και των συνεδρίων, καθώς και των εκθεσιακών και συνεδριακών χώρων.

·         Βαρύνουσας σημασίας είναι και η παρουσία της Ελλάδας στις εκθέσεις για το συνεδριακό τουρισμό, με σχετικό υλικό για τη συνδυαστική προβολή του πολύπλευρου τουριστικού προϊόντος που προσφέρει η χώρα  ως προορισμός. Γενικώς, λείπει η σωστή προβολή τόσο της Ελλάδας ως προορισμού όσο και ειδικότερα,ως συνεδριακού προορισμού. Στις διεθνείς εκθέσεις Συνεδριακού Τουρισμού παρατηρείται η έλλειψη σωστής και ολοκληρωμένης προβολής της Ελλάδας σε σχέση με άμεσα ανταγωνιστικούς προορισμούς όπως π.χ. η Τουρκία

·         Από τα βασικότερα είναι η έλλειψη θεσμοθέτησης του επαγγέλματος του Συνεδριακού και Επαγγελματικού Τουρισμού .Εξαιτίας αυτής της έλλειψης κινδυνεύει όχι μόνο το επιτυχές αποτέλεσμα μιας εκδήλωσης, αλλά και η αξιοπιστία της χώρας.Η έλλειψη σχετικής πιστοποίησης των επαγγελματιών οργανωτών συνεδρίων έχει ως αποτέλεσμα το συχνά παρατηρούμενο φαινόμενο, καλά οργανωμένες και καθ’ όλα νόμιμες επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται παράτυπους επαγγελματίες και μάλιστα για σημαντικές διοργανώσεις. Στις προτεινόμενες ενέργειες συγκαταλέ0εται,επιπλέον,η κατάρτιση μητρώου συνεδρίων και συνεδριακών επιχειρήσεων.

·         Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στον τουρισμό (και ιδιαιτέρως στον συνεδριακό).

 

·          Η ολοκλήρωση μιας ενιαίας πολιτικής αερομεταφορών .Θεωρείται δεδομένο ότι πρέπει να προγραμματιστούν απευθείας αεροπορικές πτήσεις και να πυκνώσουν τα δρομολόγια με τους κύριους τουριστικούς μας προορισμούς ( π.χ. Κέρκυρα,  Καβάλα, Ιωάννινα, Καστοριά…) διαφορετικά ο συνεδριακός τουρισμός θα παραμείνει περιορισμένος σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Αξίζει να τονισθεί και είναι σημαντικό να καταλάβουν οι αρμόδιοι ότι η όποια διαφημιστική προσπάθεια για προβολή και προώθηση του προϊόντος θα «πέσει στο κενό» αν δεν σημειωθεί πρόοδος στις αερομεταφορές.

·         Υπάρχει σχετικά περιορισµένη προσφορά συνεδριακών χώρων μεγάλης χωρητικότητας και αυτό το κενό πρέπει να αντιμετωπισθεί, αν και, σε γενικές γραμμές ,στην Ελλάδα τα συνεδριακά κέντρα από πλευρά υποδομής είναι επαρκή ποσοτικά και ποιοτικά (Το µέσο μέγεθος των συνεδρίων στην Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά του διεθνούς μέσου όρου και δεν πρέπει να ξεπερνά τα 170 άτοµα. Αυτό φαίνεται να συνδέεται ευθέως  µε την σχετικά περιορισµένη προσφορά συνεδριακών χώρων μεγάλης χωρητικότητας )

·         H απουσία ενός μεγάλου και σύγχρονου συνεδριακού κέντρου και όχι μόνο, έχει «στιγματίσει» τον ελληνικό τουρισμό Τα κοινά προβλήματα είναι πρωτίστως η έλλειψη του μητροπολιτικού συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου της Αθήνας(Εδώ και 6 χρόνια συζητείται η μετατροπή του κτηρίου του Tae Kwo Do σε μητροπολιτικό συνεδριακό κέντρο, χωρίς, όμως, μέχρι τώρα να έχει  πραγματοποιηθεί) .Η λειτουργία του Μητροπολιτικού Συνεδριακού Κέντρου δεν αποτελεί,φυσικά, πανάκεια για την αναβάθμιση του ελληνικού συνεδριακού τουρισμού, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα τα περισσότερα συνέδρια που διοργανώνονται στη χώρα μας είναι μικρής και μεσαίας τάξης. Αναμφισβήτητα όμως, η λειτουργία του θα προσελκύσει περισσότερα και μεγαλύτερα συνέδρια στη χώρα μας, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα ,μέσα σε μια πενταετία, τη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη.

 

Δ. ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ…ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ!

 

Στην Κεφαλονιά, λοιπόν, δεν έχουμε συνεδριακό τουρισμό! Και ,όμως, κάποτε είχαμε! Για μια εικοσαετία, ο νυν αντιδήμαρχος Β. Κεκάτος διοργάνωνε το Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας, το οποίο-εδώ και αρκετά χρόνια-δεν υφίσταται πια, διότι, όπως λέει ο ίδιος ο βασικός διοργανωτής του, κουράστηκε να κάνει τον επαίτη!( Μάθαμε, εσχάτως, ότι ορισμένοι νέοι γιατροί έχουν ενδιαφερθεί να επαναφέρουν στο προσκήνιο το παλιό Συμπόσιο! Μακάρι!)

Παρά το ότι στα δυο Θέατρα και στις μικρές αίθουσες που υπήρχαν σε ξενοδοχεία, προστέθηκαν μικροί συνεδριακοί χώροι (όπως η αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ι), εν τούτοις, πολύ πρόσφατα ,είχαμε ενδιαφέρουσες κινήσεις ιδιωτών που αναβάθμισαν σε σημαντικό βαθμό την προσφορά των απαραίτητων χώρων, δημιουργώντας άλλες προσδοκίες!

Γιατί, όμως, στην Κεφαλονιά δεν αναπτύχθηκε ο συνεδριακός τουρισμός; Και τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα; Κατά τα φαινόμενα, ο κύριος λόγος της μη ανάπτυξης είναι η έλλειψη «πεντάστερων» ξενοδοχείων ή και η έλλειψη «πεντάστερων» ξενοδοχείων που επιθυμούν να έχουν συνεδριακούς χώρους! Όσο για το άμεσο μέλλον η δύσκολη συγκυρία αποτελεί ένα δυσκολοκατάβλητο εμπόδιο για τους τολμηρούς επενδυτές που ελπίζουν σε ένα μεγάλο συνέδριο νομικών την Άνοιξη του 2013 και προσπαθούν για κάποιες μικρότερης εμβέλειας διοργανώσεις το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

Εκτιμούμε ότι ένα Convention Bureaux της Περιφέρειας Ιονίων νήσων θα παρείχε σημαντικά οφέλη και για την Κεφαλονιά-που δείχνει να ετοιμάζεται για τα πρώτα της βήματα στον Συνεδριακό τουρισμό!

————————————————————————————————– *…αλλά και η αναβάθμισή τους όπου υπάρχουν! Τα Convention Bureaux είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που εργάζονται για την προσέλκυση συνεδρίων και τουριστών σε έναν προορισμό. Συνήθως είναι συνεργατικοί φορείς (δημόσιος-ιδιωτικός τομέας) και δέχονται ως μέλη τουριστικές επιχειρήσεις έναντι συνδρομής.Tο Convention Bureau είναι Μονάδα Μάρκετινγκ και στελεχώνεται με επαγγελματίες του Μάρκετινγκ υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις στην προσέλκυσηΣυνεδρίων με ενέργειες προώθησης κ.λ.π.. Δεν είναι Οργανωτής συνεδρίων

 

931933925917916929921913922927931_4