ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ! 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ!

 

 

Για τον εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος, προτείνεται η επένδυση πρωτίστως στον θαλάσσιο τουρισμό (κρουαζιέρα, γιώτινγκ, ημερόπλοια) και δευτερευόντως στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, αξιοποιώντας τις σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Αυτά αναφέρονται σε μελέτη του Ι.Τ.Ε.Π για τον εναλλακτικό τουρισμό, όπου τονίζεται ότι η χώρα θα πρέπει να επενδύσει σε ένα μοντέλο που θα εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν, θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του και θα διευρύνει την τουριστική περίοδο. Η προτεινόμενη στρατηγική είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των μορφών εκείνων, για τις οποίες η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες, αλλά και ένα ικανό πλήθος υποδομών. Στην μελέτη αναφέρεται ότι εκτός από τον θαλάσσιο τουρισμό ο οποίος εγγυάται αυξημένες αποδόσεις εξαιτίας του μήκους της ελληνικής ακτογραμμής, αλλά και του πλήθους και της ποικιλομορφίας των νησιών, ο συνεδριακός τουρισμός και ο πολιτιστικός-εξαιτίας της πολιτιστικής και ιστορικής μας κληρονομιάς-πρέπει να αξιοποιηθούν δεόντως.  Για την μείωση της εποχικότητας που δεν προτείνεται τόσο η επένδυση στον χειμερινό τουρισμό, η υψηλή απόδοση του οποίου -ακόμη κι αν πραγματοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις- μοιάζει δύσκολη, αλλά η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου Η Ελλάδα, στην προσπάθειά της να αναπτύξει ορισμένες από τις παραπάνω ειδικές μορφές, αλλά και τον τουρισμό γενικότερα, έχει να αντιμετωπίσει ορισμένους ανταγωνιστές. Στη μελέτη αυτή, ορίζονται ως ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας στον τουριστικό τομέα εκείνες που προσφέρουν το ίδιο τουριστικό προϊόν και απευθύνονται στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Ιταλίας και είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Κροατία, η Τουρκία και η Πορτογαλία.  Για την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού, απαιτείται επίσης η ικανοποίηση κάποιων αναγκαίων συνθηκών (π.χ. συγκοινωνιακές υποδομές, επικοινωνιακές, νερό κα ι αποχέτευση, ασφάλεια, υγιεινή), αλλά και κάποιων ικανών συνθηκών (π.χ. ποιοτικές τουριστικές υποδομές και διαφήμιση). Μελετώντας τα στοιχεία προκύπτει πως η Ισπανία και η Ιταλία έχουν ικανοποιήσει πλήθος αναγκαίων και ικανών συνθηκών, διαθέτοντας μεγάλο όγκο ποιοτικών υποδομών (π.χ. γήπεδα γκολφ, χιονοδρομικά κέντρα, κ.α.) και έχουν καταφέρει να αναπτύξουν σε τέτοιο βαθμό τον τουρισμό τους, αλλά και τις ειδικές μορφές τουρισμού, ώστε δίκαια να συγκαταλέγονται στους ηγέτες της τουριστικής βιομηχανίας.