ΣΤΟ 30,4% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ! 

ika_04

 ΣΤΟ 30,4% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Ι.Κ.Α  διενεργήθηκαν έλεγχοι ανασφάλιστης εργασίας από τον ελεγκτικό μηχανισμός της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  και κατά το διάστημα από  21/06/12-31/08/12. Ελέγχθηκαν 2.715 επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης, διαμονής και παροχής υπηρεσιών όπου συνολικά καταχωρήθηκαν 11.754 εργαζόμενοι. Από αυτούς οι 3.579 ήταν ανασφάλιστοι και οι 8.175 ασφαλισμένοι. ( Το ποσοστό ανασφάλιστης εργασίας  ανέρχεται σε 30,4%). Στους παραβάτες εργοδότες επιβλήθηκαν κατά τον έλεγχο αρχικά πρόστιμα 2.042.000 ευρώ.