ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!-ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΥΝ Ι.Χ. ΜΕ ΟΔΗΓΟ! 

 

aytokinhta

 

Ορίσθηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού και τα συναρμόδια οι όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων.

Ορισμένες προδιαγραφές:

Τα αυτοκίνητα:

α) Να είναι κυβισμού άνω των 1.500 κ.εκ.

 

β) Να εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO V ή μεταγενέστερη.

 

γ) Να έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας επτά (7) χρόνια και προκειμένου περί οχημάτων ανοικτού τύπου εννέα (9) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους, εφ’ όσον αυτή δεν διαφέρει περισσότερο του ενός χρόνου από την ημερομηνία κατασκευής τους.

 

Οι οδηγοί:

α)Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.

 

β) Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β’ εν ισχύ, εκδοθείσας τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την έναρξη απασχόλησής τους ως οδηγών στις επιχειρήσεις της παρούσας.

 

γ) Να είναι υγιείς

(Ακολούθως, στην προαναφερόμενη απόφαση αναφέρεται αναλυτικά η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Όσες και όσοι ενδιαφέρονται για αναλυτική ενημέρωση επί του συγκεκριμένου θέματος, μπορούν να καταφύγουν στο :ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΑΠΌ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Κ.Λ.Π./Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης/Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων/Διαδικασίες για τις επιχειρήσεις)