ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ.

 

Το Νομαρχιακό Κ.Ε.Κ.(ΕΚΕΚ ΤΑΚΙ) είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης περιφερειακής εμβέλειας,εδρεύει στην Λάση Αργοστολίου και δημιουργήθηκε το 1996 κατόπιν πρωτοβουλίας της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.Από το 2001 έχει πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ ενώ από το 2003 αποτελεί πιστοποιημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό Κέντρο της ΕCDL ΕΛΛΑΣ.Το ΕΚΕΚ ΤΑΚΙ είναι Ανώνυμος Εταιρεία στην οποία την πλειοψηφία των μετοχών έχει η Νομαρχ.Αυτοδιοίκηση και σημαντικό ποσοστό η ΤΕΔΚΙ. ( το Επιμελητήριο έχει το 4,67 % του μετοχικού Κεφαλαίου).Έργο του ΕΚΕΚ είναι :1)Ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για άνεργος και εργαζόμενους 2)Η οργάνωση και υλοποίηση επιδοτούμενων εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στα πλαίσια χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε. και του ΟΑΕΔ.3) Η οργάνωση και υλοποίηση εξειδικευμένων σεμιναρίων για τους επαγγελματίες του Νομού 4) Η κατάρτιση ανέργων και εργαζόμενων στην χρήση Η/Υ για την απόκτηση του πιστοποιητικού ECDL.5)Η διαχείριση και υλοποίηση εξετάσεων πιστοποίησης στους Η/Υ.Το ΕΚΕΚ εκδηλώνει ενδιαφέρον για Προγράμματα τα οποία προκηρύσσονται-κυρίως από το Υπουργείο Απασχόλησης-συμμετέχει στην σχετική διαδικασία και αναλαμβάνει Προγράμματα για τον Τουρισμό, την Πληροφορική, το Περιβάλλον, την Υγεία και Πρόνοια, την Οικονομία & Διοίκηση, τα Παιδαγωγικά και σε άλλους 3 τομείς.Στοχεύει στην συνεχιζόμενη κατάρτιση ανέργων,ευπαθών κοινωνικά ομάδων και προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης, παροχή πιστοποιητικών χρήσης Η/Υ…και απευθύνεται σε άνεργους 18-64 ετών,άτομα με ειδικές ανάγκες,παλινοστούντες,άτομα που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό και αποκλεισμό από την αγορά εργασίας

 

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΕΚ

Από το 2002 μέχρι τα τέλη του 2005 το ΕΚΕΚ ΤΑΚΙ υλοποίησε 16 Προγράμματα στα οποία καταρτίσθηκαν συνολικά 271 άτομα και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2990 ώρες κατάρτισης.Τα Προγράμματα ήταν διάρκειας 100-400 ωρών ( ένα πρόγραμμα ήταν διάρκειας 600 ωρών).Η τεράστια πλειοψηφία τους αφορούσε ανέργους.Την Πληροφορική είχαν ως αντικείμενο κατάρτισης 11 Προγράμματα ,τον Τουρισμό 4 και τα του Περιβάλλοντος 1.

Ο κΔ.Πανάς εκτός από Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων είναι και Διευθυντής του ΕΚΕΚ ΤΑΚΙ.Σε αυτόν απευθυνθήκαμε,λοιπόν, αναζητώντας πληροφορίες και απαντήσεις.Στον κ.Πανά οφείλουμε όσα γράφονται σε αυτό το μικρό αφιέρωμα.Πέραν της αρχικής μας ερώτησης στην οποία ζητήσαμε να μας δοθεί μια γενική εικόνα του Κ.Ε.Κ. υποβάλλαμε στον κ,Διευθυντή και άλλα τέσσερα ερωτήματα :

 

Υπήρξαν Προγράμματα από τα οποία ωφελήθηκαν άμεσα οι επαγγελματίες του Νομού ;

Το Κ.Ε.Κ μας, ως φορέας συνεχιζόμενης κατάρτισης έχει υλοποιήσει σεμινάρια τα οποία σε πολλές περιπτώσεις ωφέλησαν άμεσα τους επιχειρηματίες.Το 2004 και το 2005 οργάνωσε, διαχειρίστηκε και υλοποίησε σε συνεργασία με το Επιμελητήριο  δυο σεμινάρια για ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων του Νομού μας,συνολικής διάρκειας 75 ωρών. Τα σεμινάρια αυτά πραγματοποιήθηκαν στουςΔήμους Αργοστολίου,Παλικής,Λειβαθούς,Σάμης,Πόρου και στην Ιθάκη και είχαν άμεση ανταπόκριση από το σύνολο των καταλυμάτων του Νομού μας, φθάνοντας τις 230 συμμετοχές την πρώτη χρονιά, ενώ το 2005 συμμετείχαν 260 επαγγελματίες.Στα σεμινάρια αυτά δόθηκαν χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της φιλοξενίας στα νησιά μας αλλά και συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τουρισμός με σκοπό να δοθούν λύσεις.

Εκτός,όμως,από τα παραπάνω, αξίζει να προσθέσω πως αρκετοί επαγγελματίες έχουν βοηθήσει-και έχουν αποζημιωθεί φυσικά γι αυτό από το ΚΕΚ- στα πλαίσια της πρακτικής εκπαίδευσης των καταρτιζομένων μας στις επιχειρήσεις τους.Στα Προγράμματα π.χ. με τίτλο «Αυτοματισμός γραφείου με χρήση Η/Υ», «Δημόσιες Σχέσεις και εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων», «Στελέχη κέντρων πληροφόρησης και ειδικών φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών» οι εκπαιδευόμενοί μας απασχολήθηκαν σε επιχειρήσεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα όπως το ΚΤΕΛ,η Ιόνιαν Καλκ,το Μουσείο Δαυγάτων, το Ίδρυμα υιών Φωκά Κοσμετάτου, τα Ξενοδοχεία Όλγα,Λάση,Kefalonian Star,Ionian Plaza, Panas Bungalows αλλά και στον Δήμο Αργοστολίου και την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.       

 

Η συνεχιζόμενη κατάρτιση –το αντικείμενο των Κ.Ε.Κ- είναι στον βαθμό που θα έπρεπε συνδεδεμένη με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας ;Για το τι προγράμματα χρειάζεται να υλοποιηθούν ζητήθηκε η άποψη της τοπικής κοινωνίας και εάν ναι η άποψη αυτή έγινε σεβαστή;

 

Οι ενέργειες κατάρτισης των ανέργων σχεδιάζονται και υλοποιούνται αφού λαμβάνονται υπ’ όψιν οι συγκεκριμένες ανάγκες των ωφελουμένων έτσι όπως αυτές προκύπτουν από την διάγνωση αναγκών που διενεργείται στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης καθώς και από ειδικές μελέτες διάγνωσης των τάσεων και των αναγκών της αγοράς εργασίας ώστε να είναι σε άμεση σχέση με την προσφορά και την ζήτηση αυτής

Ειδικώς για ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση που απευθύνονται στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού και στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, οι φορείς παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους διαδραματίζουν ενεργό ρόλο τόσο στην κινητοποίηση των ανέργων όσο και στην ανεύρεση θέσεων εργασίας δρουν ως ιμάντες σύνδεσης του άνεργου με τις υπηρεσίες απασχόλησης.

 

Αναζητώ την άποψή σας: έχουν υλοποιηθεί στον Νομό τα προγράμματα κατάρτισης που θα έπρεπε για τον Τουρισμό;Αν όχι,τι ελπίδες έχουμε όσον αφορά το μέλλον,τι προγράμματα πρέπει να γίνουν ;

 

Πολλά από τα Προγράμματα κατάρτισης που έχουν υλοποιηθεί στον Νομό μας αφορούσαν τον Τουρισμό και έχουν βοηθήσει στην αναβάθμισή του.Τα Προγράμματα αυτά αφορούσαν τις Δημόσιες σχέσεις,το τουριστικό προϊόν και μάνατζμεντ,την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων,την διαφήμιση,τον εναλλακτικό τουρισμό κ.λ.π.

Εκείνο για το οποίο θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω είναι πως το Νομαρχιακό ΚΕΚ καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να εξασφαλίσει ακόμη περισσότερα Προγράμματα στους τομείς τουρισμού και περιβάλλοντος και αυτό φαίνεται και από την σχετική μας αίτηση στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στις 2 Αυγούστου 2005(Α.Π. 621)

 

Το Νομαρχιακό ΚΕΚ σε ποια σημεία θα πρέπει να βελτιώσει την κατάρτιση που παρέχει;Γενικώς,ποιά είναι τα πιο αδύνατα σημεία στην λειτουργία των ΚΕΚ και πως μπορούν αυτά να θεραπευτούν;

 

Το Κ.Ε.Κ μας,από το 2002 –χρονιά που επαναπιστοποιήθηκε και επανδρώθηκε υλοποίησε πλήθος Προγραμμάτων.Η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών μας,έχει αναγνωρισθεί από τους φορείς του Νομού,το ΕΚΕΠΙΣ, την Περιφέρεια,από Εταιρείες του εξωτερικού(DALE CARNEGIE TRAINING),αλλά και από εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους.Προσωπικά, εκτιμώ, ότι η ποιότητα των υπηρεσιών μας είναι αξιοπρεπής και οι βελτιώσεις που χρειαζόμαστε οριακές.Οραμα των στελεχών του ΚΕΚ για τα επόμενα χρόνια είναι η καταξίωσή του στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης ως ενός από τους ποιοτικότερους φορείς παροχής υπηρεσιών κατάρτισης όχι μόνο στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,αλλά και πανελλαδικά. 

 

Όταν έρχεται το ΕΚΕΠΙΣ.…¨τρόμος πλανιέται πάνω από την πόλη¨.Ουδεμία μομφή.Οι άνθρωποι την δουλειά τους κάνουνε.Έρχονται κάθε τόσο οι αξιολογητές με την μεζούρα-στην κυριολεξία- και πιστοποιούν/βαθμολογούν τις εγκαταστάσεις.Μετράνε π.χ.-μου έλεγε ο κ.Πανάς-πόσο απέχει ο νιπτήρας των ατόμων με ειδικές ανάγκες από το πάτωμα.Κι αν δεν απέχει 80 εκατ. αλλά 83ή 84 απαιτούν ο νιπτήρας να επανατοποθετηθεί.Αφού,τέλος πάντων,μετράνε,αποκαθιστούν κ.λ.π. βάζουν έναν βαθμό στις εγκαταστάσεις και αποχωρούν.Αυτός ο βαθμός συνοδεύει το ΚΕΚ μέχρι την επόμενη αξιολόγησή του και επιζητείται να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερος μια και αποτελεί σημαντικό στοιχείο για να διεκδικήσει προγράμματα από άλλα ΚΕΚ σε ένα περιβάλλον έντονα ανταγωνιστικό.Η τελευταία φορά που είχαμε αξιολόγηση ήταν-ευτυχώς-σχετικά πρόσφατη :στο τέλος του2005.(ΟΥΦ! Ευτυχώς, πάει κι αυτό!)Το ΚΕΚ κινδύνεψε κάποια στιγμή όταν απαιτήθηκε να αυξηθεί το μετοχικό του Κεφάλαιο αλλά η προθυμία …δεν περίσευε!Τελικά,έβαλε κάτι παραπάνω η Νομαρχία , οι Ξενοδόχοι , το Επιμελητήριο…και η παρτίδα σώθηκε!Τώρα,μας λέει ο κ.Πανάς το Κ.Ε.Κ έχει στην άκρη ολόκληρο το ποσόν που αντιστοιχεί στο μετοχικό του Κεφάλαιο.Το Κέντρο θέλει,πάντως,να συνεργαστεί στο μέλλον περισσότερο με τους τοπικούς φορείς διοργανώνοντας για λογαριασμό τους προγράμματα κατάρτισηςΟ κ.Πανάς ισχυρίζεται ότι αν το Επιμελητήριο απευθυνόταν σε κάποιο από τα ιδιωτικά ΚΕΚ για την διοργάνωση των σεμιναρίων για τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων καταλυμάτων θα πλήρωνε αρκετά περισσότερα. Το μέλλον …Το μέλλον το βλέπει με αισιοδοξία αν και χρειάζεται …λίγο χώρο παραπάνω.Μεταξύ μας:Ωραίο θα ήταν να υλοποιούσε κι άλλα Προγράμματα σχετικά με τον Τουρισμό αλλά πώς να το κάνεις σε μια κοινωνία που δεν αισθάνεται να της χρειάζεται η τουριστική παιδεία!