ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ 

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητήριου έγινε παρουσίαση του Προγράμματος «ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ».( Απρίλιος 2006) Κύρια ομιλήτρια ήταν η Διευθύντρια της Δ.Ε.Κ.Α.Α. κ. Κ. Γαρμπή. Οι «Επιταχυντές» είναι μια τοπική πρωτοβουλία στην οποία μετέχουν οι Δήμοι Αργοστολίου, Λειβαθούς, Σάμης, Πυλάρου, το Κ.Ε.Κ «ΠΥΞΊΔΑ» και φυσικά το Επιμελητήριό μας.Στόχος του Προγράμματος είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων οι οποίοι ανήκουν μάλιστα σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και η κινητοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και εντάσσεται στο Μέτρο 5.2 ( Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης).Ωφελούμενοι από το Πρόγραμμα είναι 140 άνεργοι, γραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., κάτοικοι σε κάποιον από τους συμμετέχοντες Δήμους οι οποίοι περνούν κατ αρχάς από την διαδικασία της Συμβουλευτικής και οι οποίοι ανήκουν σε μια από τις παρακάτω ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: 20 κάτοικοι ορεινών απομακρυσμένων περιοχών, 15 Α.Μ.Ε.Α., 40 άνεργοι οικονομικοί μετανάστες,25 νέοι άνεργοι με ελλιπή επαγγελματικά προσόντα, 40 γυναίκες άνεργες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.Η Συμβουλευτική είναι μια δράση 20 ωρών για τον κάθε άνεργο, υποχρεωτική, η οποία έχει ως στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβασή του στην αγορά εργασίας.( Υπεύθυνη για την Συμβουλευτική είναι η Δ.Ε.Κ.Α.Α). Η Κατάρτιση δεν είναι υποχρεωτική- υπεύθυνοι φορείς είναι οι Δήμοι Λειβαθούς & Αργοστολίου-έχει σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ωφελούμενων και θα γίνουν 4 Προγράμματα Κατάρτισης :1)για στελέχη τουριστικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών ποιότητας 2)για παραγωγή τουριστικών και πολιτιστικών προιόντων ποιότητας 3) για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων Η/Υ και 4)σε θέματα διοίκησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας.Μέσα από το Σχέδιο επιδοτούνται 80 νέες θέσεις εργασίας, 20 άτομα για δημιουργία δικής τους επιχείρησης και 15 θέσεις STAGE για άτομα κάτω των 30 ετών τα οποία δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία. Για τους οικονομικούς μετανάστες υπάρχει ως προκατάρτιση η εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας.( Την Συμβουλευτική των μεταναστών έχει αναλάβει το Κ.Ε.Κ.«Πυξίδα»).Την δράση της Δικτύωσης έχει αναλάβει η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Πυλάρου η οποία θα δημιουργήσει ιστοσελίδα και τράπεζα πληροφοριών.Η Δημοτική επιχείρηση Σάμης έχει αναλάβει τα της Δημοσιότητας ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ. ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΑΝΕΡΓΟΥΣ. Συντονιστής στο Πρόγραμμα είναι ο Δήμος Αργοστολίου.

 

Τέλος, η κ.Γαρμπή ενημέρωσε ότι μέχρι στιγμής το Πρόγραμμα έχει υλοποιήσει αρκετές δράσεις δημοσιότητας,θα προκηρυχθούν οι Καταρτίσεις για την ανάδειξη των αναδόχων, έχουν επιλεγεί οι ωφελούμενοι (εκτός από τα Α.Μ.Ε.Α.),οι περισσότεροι, μάλιστα, έχουν ξεκινήσει Συμβουλευτική και 6 άνεργοι έχουν προχωρήσει στην δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων.