ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8/2008 και ΕΛΕΓΧΟΙ ΝΟΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

1) Εκδόθηκε η Αγορανομική Διάταξη 8/2008 με την οποία καθορίζεται ο τρόπος αναγραφής των τιμών, σε καταστήματα λιανικής πώλησης και ισχύει σε όλη τη χώρα από την 1η Ιουλίου 2008. Σύμφωνα με τη διάταξη θα πρέπει, η τιμή, να είναι τοποθετημένη στο σημείο πώλησης, με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται αντιληπτή άμεσα από τους καταναλωτές σε ποιο είδος αντιστοιχεί. Θα πρέπει, επιπλέον, όλα τα είδη να φέρουν τιμή πώλησης σε κάθε επιμέρους συσκευασία τους και όσα διατίθενται με διαφορετικές μονάδες μέτρησης θα πρέπει να έχουν και την τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης. Αντί της παραπάνω υποχρέωσης και εφόσον τα πωλούμενα είδη φέρουν επί της συσκευασίας Γραμμωτό Κώδικα (bar code) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης τιμών σε σημεία τέτοια του καταστήματος, που να μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί από κάθε καταναλωτή, πριν φτάσει στο ταμείο. Τα ηλεκτρονικά αυτά συστήματα θα πρέπει το κάθε ένα να αντιστοιχεί σε 300 τ.μ. χώρου πώλησης του καταστήματος, και, στις περιπτώσεις υπεραγορών, να βρίσκονται ιδίως σε χώρους πώλησης ειδών διατροφής και καθαριότητας, και γενικότερα ειδών οικιακής χρήσης. Στα τεμαχιζόμενα και χύμα τρόφιμα (τυριά, κρέατα, κ.λ.π.), που είναι τοποθετημένα σε ψυγεία-βιτρίνες, οι προβλεπόμενες πινακίδες θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι τοποθετημένες πάνω στα τεμαχιζόμενα είδη (είτε έχουν τεμαχιστεί, είτε τεμαχίζονται μπροστά στον καταναλωτή) και όχι πάνω σε ετικέτες που επικολλούνται σε κάποιο σημείο της βιτρίνας του ψυγείου. 2)Με εγκύκλιό της, η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων έχει καλέσει όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της χώρας να συγκροτήσουν συνεργεία τα οποία θα ελέγχουν την νοθεία στα καύσιμα, καθώς αυτά διακινούνται από την παραγωγή στην τελική κατανάλωση. Οι έλεγχοι στα βυτιοφόρα, φορτηγά, λεωφορεία κ.λ.π. αφορούν την ύπαρξη των προβλεπόμενων συνοδευτικών τελωνειακών και φορολογικών παραστατικών, αλλά περιλαμβάνουν και test ανίχνευσης και λήψη δειγμάτων για αποστολή στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Από την στιγμή που από τους ελέγχους αυτούς προκύψουν στοιχεία ότι εταιρείες εμπορίας καυσίμων (πρατήρια κ.λπ.) έχουν εφοδιάσει φορτηγά αυτοκίνητα με πετρέλαιο θέρμανσης ή νοθευμένο πετρέλαιο κίνησης με θέρμανσης ή άλλα παράγωγα, οι έλεγχοι θα επεκτείνονται και στις επιχειρήσεις αυτές. Οι έλεγχοι, λοιπόν, εκτός από τα «τετράτροχα» θα λάβουν χώρα και στα πρατήρια υγρών καυσίμων, Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες, Ξενοδοχεία – Εστιατόρια, Αρτοποιεία – Ζαχαροπλαστεία, Δημόσια & Ιδιωτικά νοσοκομειακά ,Λατομεία. Κατασκευαστικές – Χωματουργικές επιχειρήσεις. Θα διενεργηθούν, επίσης, έλεγχοι σε πλωτά μέσα με σκάφη του Λιμενικού Σώματος.