ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ”ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” 

Η έναρξη(ηλεκτρονικής) υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα “Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” ξεκινά την 1η Αυγούστου.

 

Επιπλέον-ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ- το ποσοστό ενίσχυσης των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων για το παραπάνω πρόγραμμα αυξάνεται από 50% στο 60%!

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:

 

·          Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

 

·           Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές εμπορικές Εταιρείες καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι  κερδοσκοπικοί συνεταιρισμοί ή υφιστάμενες οι οποίες έχουν κλείσει από μία μέχρι και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.