ΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

1)Από την Διοίκηση του ΙΚΑ ανακοινώθηκε ότι από 1/8/2011 η είσπραξη των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ από τους Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων και για τις μισθολογικές περιόδους Ιουλίου 2011 και πέρα θα διενεργείται αποκλειστικά μέσω Τραπεζικού Συστήματος(ΔΙΑΣ) ή ΕΛ.ΤΑ. και ,κατά συνέπεια, παύει η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών στα Υποκ/τα και Παρ/τα του ΙΚΑ. Συστήνουμε, λοιπόν, στους εργοδότες να επικοινωνήσουν με τα Υποκ/τα του ΙΚΑ καθώς και με τις Τράπεζες συνεργασίας τους, προκειμένου να ενημερωθούν.(Θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ ποσά   για εξόφληση οφειλών από καθυστερούμενες εισφορές, προσαυξήσεις, πρόστιμα ,ποσά  δόσεων ρύθμισης οφειλών κ.λ.π.)

 

2)Από το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώθηκε η παράταση των προθεσμιών της παραγράφου 1 της με αριθ. 3817/26.3.2010 απόφασης καταβολής του τέλους λειτουργικής τακτοποίησης τουριστικών καταλυμάτων ως εξής: α. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 31.8.2011. β. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 31.10.2011. γ. Η τρίτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 31.12.2011.