ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΩΝ &ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛ.ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι: 1)Το Υπουργείο Οικονομικών ευθυγραμμίζεται με την σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και με εγκύκλιό του δίνει προθεσμία 10 ημερών στους επιτηδευματίες για να αμφισβητήσουν-αν το επιθυμούν- γραπτώς και τεκμηριωμένα τις διαπιστώσεις του φορολογικού ελέγχου( είτε τακτικού είτε προληπτικού) οι οποίες καταλήγουν σε απόφαση επιβολής προστίμου για παραβάσεις των διατάξεων του KBΣ! Σημειώνεται, επίσης, ότι κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις το χρονικό διάστημα για την γραπτή αμφισβήτηση μπορεί να είναι και μικρότερο των δέκα ημερών, αλλά όχι μικρότερο των πέντε. 2)Τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας -τα οποία αποτελούν ένα από τα «όπλα» της Κυβέρνησης για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και γι αυτό «σκληραίνει» περαιτέρω η όλη διαδικασία -θα χορηγούνται από τις Εφορίες που θα εξετάζουν πριν τα εκδώσουν: •Τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που προέρχονται από ατομικά χρέη αλλά και αυτές για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος έχει υποχρέωση καταβολής. •την υποβολή της τελευταίας δήλωσης Φόρου Εισοδήματος •την υποβολή της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης απόδοσης ΦΠΑ •Αν έχουν υποβληθεί όλες οι  περιοδικές δηλώσεις (ΦΠΑ) που ακολουθούν μετά την υποβολή της τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας. Υπενθυμίζουμε ότι η μη έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας δημιουργεί  προβλήματα σε μια σειρά από συναλλαγές των φορολογούμενων