ΥΠΟΒΟΛΗ Ε9 & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ ΜΕ ΚΕΡΔΗ 

To E.B.E.K.I ενημερώνει ότι:

 

1)Η υποβολή του Ε9-από την στιγμή που υπάρχει κάποια μεταβολή περιουσιακών στοιχείων κατά το 2007 ή και παλιότερα-μπορεί να γίνει για τα νομικά πρόσωπα μέχρι 30/6/08 ( και για τα φυσικά μέχρι 31/3/08), σύμφωνα με το άρθρο 20 του τελικού σχεδίου νόμου που βρίσκεται για ψήφιση στην Βουλή.

 

 

2) Οι Εταιρείες που μετασχηματίστηκαν  πριν από 22/12/06 έχουν δικαίωμα-σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή την Παρασκευή 11/1/08-να συμψηφίσουν στον Ισολογισμό της Εταιρείας μεταφερόμενη ζημιά με τα προκύπτοντα κέρδη των δυο επόμενων χρόνων.