ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ! 

Κατανοούμε ότι το μεγάλο πρόβλημα της ρευστότητας και στους τρεις «πόλους» της οικονομικής ζωής(Κράτος-Πολίτες-Επιχειρήσεις) υποχρεώνει την Πολιτεία να προσπαθήσει αφενός μεν να περιορίσει τις δαπάνες του Κράτους κι αφετέρου να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα από τα μέτρα που η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε υιοθετήσει και από την είσπραξη ενός σημαντικού μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 

Μεσοπρόθεσμα, η αύξηση των εσόδων του Κράτους θα πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική δικαιοσύνη, διεύρυνση της φορολογικής βάσης με περιορισμό της φοροδιαφυγής, αλλά και αποφυγή περαιτέρω «στεγνώματος» των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και των χαμηλών και μεσαίων «στρωμάτων» του πληθυσμού.

 

Το ξεπέρασμα της ύφεσης με την τόνωση του εισοδήματος των εργαζόμενων, την σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της χώρας μας, την υιοθέτηση μιας γενναίας δημοσιονομικής πολιτικής και μιας πολιτικής ελεγχόμενης λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, δεν είναι εύκολη υπόθεση,  απαιτεί χρόνο

 

Εν τούτοις, η Κυβέρνηση ενώ θα πρέπει άμεσα να εισπράξει  δεν θα πρέπει να καθυστερήσει καθόλου στην υλοποίηση του «πακέτου» στήριξης της ρευστότητας στην Αγορά, μια και τα μηνύματα εδώ και αρκετό καιρό δεν είναι καθόλου ευχάριστα.

 

Νομίζουμε ότι τα πλέον άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι:

 

 

1 Εκταμίευση πόρων από το ΕΣΠΑ, στο οποίο έχουμε υψηλές δεσμεύσεις πόρων, αλλά χαμηλή απορροφητικότητα.

 

2.Χρηματοδότηση από το Κράτος του ΟΑΕΕ ώστε να μπορέσει να τα βγάλει πέρα με τις υποχρεώσεις του μέχρι το τέλος του 2009.

 

3. Αλλαγή λειτουργίας του Τειρεσία,

 

4. Αντιμετώπιση του προβλήματος των ακάλυπτων επιταγών με την αναχρηματοδότηση των επιχειρήσεων

 

5.Αλλαγή του εγγυητικού πλαισίου του ΤΕΜΠΜΕ ώστε να ενισχυθούν όσοι έχουν πραγματική ανάγκη.

 

 

Εννοείται ότι πληροφορηθήκαμε με ικανοποίηση ότι ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που θα προωθηθούν στην νέα Βουλή θα αφορά την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων και ότι παραμένουμε πάντοτε «πιστοί» στο ότι οι νησιωτικές επιχειρήσεις χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση

 

από το Κράτος διότι αποτελούν επιχειρήσεις με ειδικές ανάγκες!

 

 

Περιμένουμε, τέλος, από την νέα Κυβέρνηση να στηρίξει και να ενισχύσει  τον Θεσμό των Επιμελητηρίων