ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ&ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 

 Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

1)Με απόφαση της υπουργού Οικονομίας παρατείνεται μέχρι 16 Νοεμβρίου 2009 η προθεσμία υποβολής προτάσεων ένταξης στα προγράμματα νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, που υλοποιούνται μέσω ΕΟΜΜΕΧ. Τα προγράμματα εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας 2 του ΕΠΑΝ ΙΙ και αποσκοπούν στην διευκόλυνση – μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων – της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους και γυναίκες. Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν νέοι και νέες που γεννήθηκαν από 1 /1/1970 μέχρι και 31/12/1991 και για στο πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας, γυναίκες που γεννήθηκαν από 1/1/1954 μέχρι και 31/12/ 1991, είναι άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01/01/2008 έως και 04/03/2009.

 

2) Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων κ.λπ. , εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα για το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»(ΕΦΕΠΑΕ)  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που έχει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει αίτηση εγγραφής στο ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ για τις δράσεις που θα διαχειριστεί ο ΕΦΕΠΑΕ. Οι τομείς ενδιαφέροντος είναι ο Τουρισμός, η Μεταποίηση, η Ενέργεια ,το Περιβάλλον….Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματική εμπειρία πέντε(5) ετών, εμπειρία στην αξιολόγηση προτάσεων, ικανότητα χειρισμού Η/Υ κ.λ.π. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση εγγραφής στα www.efepae.gr ή στο www.diaxeiristiki.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2009 και ώρα 14:00 μμ.