ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ! 

 

5_2_03

 

Ο Υπουργός  Οικονομικών ανάφερε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής  κατά τη συζήτηση για το φορολογικό νομοσχέδιο, ότι θα υπάρχει πλήρης αναγνώριση των ασφαλιστικών εισφορών ως επαγγελματικές δαπάνες Κατά συνέπεια, οι ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των ελευθέρων επαγγελματιών- ατομικών επιχειρήσεων.

(Πρόκειται, για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος του επιχειρηματικού κόσμου)