Αναστολή διώξεων και κατασχέσεων για ανυπαίτια αδυναμία καταβολής 

Η αδυναμία καταβολής του συμπληρωματικού EΝΦΙΑ λόγω μη συσχέτισής του με την εισοδηματική κατάσταση του φορολογούμενου, έχει εκθέσει ορισμένες χιλιάδες φορολογούμενους σε κινδύνους ποινικής δίωξης και αναγκαστικής κατάσχεσης.

Είναι ανάγκη να γίνει σύνδεση με την εισοδηματική κατάσταση του φορολογούμενου και να ανασταλούν ποινικές διώξεις και μέτρα αναγκαστικής είσπραξης όταν υπάρχει εισοδηματική αδυναμία να καταβληθεί ο φόρος. Χιλιάδες νοικοκυριά και ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν την ατυχία να έχουν επενδύσει σε ακίνητη περιουσία, η οποία όπως ήρθαν τα πράγματα δεν τους προσφέρει κανένα απολύτως εισόδημα, ενώ η πρόσφατες αποφάσεις των δικαστηρίων δέχονται δυστυχώς ότι είναι συνταγματικά επιτρεπτό να φορολογείται ένα απρόσοδο ακίνητο, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτών που έχουν ψιλή κυριότητα και δεν μπορούν καν να το νοικιάσουν. Παράλληλα ο ΦΑΠ και ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ έχει δημιουργήσει μια νέα γενιά οφειλετών του δημοσίου που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι συνήθως μισθωτοί ή συνταξιούχοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες με χαμηλά εισοδήματα που είχαν την αδικία να αποκτήσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους ένα ακίνητο μεγάλης αξίας, τουλάχιστον κατά την άποψη της φορολογικής αρχής.

Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι σε δύο βασικούς κινδύνους: την κίνηση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης όπως η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός της περιουσίας τους και αφετέρου η κίνηση ποινικής δίωξης όταν τα σωρευμένα χρέη υπερβούν το ποσό των 100.000 ευρώ. Θεωρούμε ότι οι συνέπειες που καλούνται να υποστούν αυτοί οι άνθρωποι είναι αδικαιολόγητα δυσανάλογες της όποιας “παρανομίας” τους. Το “μόνο λάθος” που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι είναι να μην μπορούν να ρευστοποιήσουν τη περιουσία τους για να πληρώσουν τους φόρους τους. Είναι προφανές ότι ένα φορολογικό σύστημα που προϋποθέτει ρευστοποίηση στοιχείων για να εξοφληθούν φόροι είναι ένα σύστημα αποτυχημένο. Προτείνουμε λοιπόν να ανασταλεί άμεσα κάθε μέτρο εκτέλεσης και να τεθεί στο αρχείο κάθε ποινική δίωξη που έχει κινηθεί σε βάρος των οφειλετών ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ οι οποίοι ανυπαιτίως αδυνατούν να καταβάλλουν αυτούς τους φόρους τους.

 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής