Αρωγός το Επιμελητήριο σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Γιάννης Δραγασάκης προωθεί τη δημιουργία νέου φορέα με στόχο την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ουσιαστικά αυτός ο φορέας θα παρέχει υποστήριξη από το κατάστημα της γειτονιάς μέχρι και μεσαίες επιχειρήσεις.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σημειώνουν ότι σ’ αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και της απαίτησης για ψηφιακό μετασχηματισμό, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να υποστηριχθούν αποτελεσματικά για να αυξήσουν την παραγωγικότητα, την καινοτομική τους ικανότητα, να ενταχθούν σε αλυσίδες αξίας, να ενσωματώσουν ψηφιακές τεχνολογίες και νέες δεξιότητες και να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους. Έτσι καθίσταται αναγκαία, όπως προσθέτουν, η δημιουργία μιας συνεκτικής δομής δημόσιου συμφέροντος που θα λειτουργήσει ολοκληρωμένα ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, θα αναζητήσει συνεργασίες με Επιμελητήρια, ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα, θα συντονίσει και θα διευρύνει τις υπηρεσίες που σήμερα παρέχονται από διάφορους θεσμικούς φορείς, ώστε να σταθεί αρωγός στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης θα σταθεί αρωγός στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στηρίζοντας μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στα νησιά μας.

 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής