ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.-ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ! 

2_4_03

Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ανάπτυξης αναβάλλει την έναρξη αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ και παρατείνονται οι σχετικές προθεσμίες.

Είχε προηγηθεί αίτημα του Προέδρου της ΚΕΕΕ κ. Κ. Μίχαλου, ο οποίος είχε ζητήσει να δοθεί μια εύλογη παράταση στην όλη διαδικασία διότι και τα Πρωτοδικεία δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν στην έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων λόγω των εκλογών της 17ης Ιουνίου και δεν υπάρχει η απαιτούμενη ετοιμότητα της ειδικής πλατφόρμας αυτοαπογραφής. (Ως γνωστόν, η ΚΕΕΕ είναι αρμόδια για τη διαχείριση της Βάσης Δεδομένων του ΓΕΜΗ)

 

Οι νέες προθεσμίες έχουν ως εξής: • Για τις προσωπικές εταιρείες 23/7 – 11/10/12 • Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες 2/7 – 30/9/12 • Για τους λοιπούς υπόχρεους 12/10 -31/10/12