ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

untitled

Aναμένεται άμεσα-πιθανότατα και από 06/06/12- να ανακοινώσει ο ΟΑΕΔ την έναρξη υλοποίησης προγράμματος για την πρόσληψη 5.000 πτυχιούχων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με εξαρτημένη εργασία πλήρους απασχόλησης.

Το πρόγραμμα αυτό, αφορά άνεργους-πτυχιούχους ανώτατων ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή ισότιμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με ή χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο- μέχρι 35 ετών .Απαιτείται να έχουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ) που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. (Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα δεν θα πρέπει, όμως, να έχει μειώσει το προσωπικό της  τρεις μήνες πριν καταθέσει αίτηση.) Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ.

Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν τους ανέργους θα επιχορηγηθούν για 24 μήνες με τη δέσμευση ότι θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους για 27 μήνες. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ  για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για άνεργους μέχρι 24 ετών και 25 ευρώ την ημέρα για ανέργους άνω των 24 ετών. Δεν είναι δυνατή η ένταξη στο πρόγραμμα ανέργων που θα απασχοληθούν με μίσθωση – σύμβαση έργου

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www.oaed.gr .Στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση περιγράφονται ,επίσης,τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.